Onderhoudswerk aan spoor door ProRail voldoet niet aan eisen

Den Haag. Spoorbeheerder ProRail voldoet niet aan de minimale eisen van veiligheidszorg. Bij het onderhoud van spoorwissels hangt te veel af van de kennis van uitvoerend personeel en wordt te weinig gewerkt met objectieve criteria. Dat stelt de Inspectie Verkeer en Waterstaat in het rapport Veiligheid wissels hoofdspoorweginfrastructuur, dat gisteren is gepubliceerd. De inspectie deed onderzoek nadat in november gebleken was dat 1.800 van de 6.000 wissels niet aan de minimale veiligheidseisen voldeden. Inmiddels gaat het nog om 1.100 wissels met gebreken. Minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat, CDA) stelt in een brief aan de Tweede Kamer dat er geen beperkingen aan het treinverkeer moeten worden opgelegd.

Lees meer over de problemen met de wissels op: nrc.nl/spoor