Maar één oplossing

Het grootste nieuws van de week is geen nieuws. In de loop van de afgelopen decennia is in Nederland het onderwijs afgeschaft. Iedereen die wel eens onderwijs heeft gehad, of iemand kent die wel eens onderwijs heeft gehad, wist het al.

Het eindrapport van de Parlementaire Onderzoekscommissie Onderwijsvernieuwingen, dat afgelopen woensdag werd gepresenteerd, is vernietigend. ‘De hoofddoelstelling van de onderwijsvernieuwingen, een verhoging van het algemene onderwijspeil in het voortgezet onderwijs, is niet gehaald.’ Dit is een nauwelijks diplomatieke manier om te zeggen dat de hele geldverslindende en demotiverende santekraam van opeenvolgende mega-operaties om het onderwijs te verbeteren, volledig is mislukt. ‘Er is sinds enkele jaren een dalende trend zichtbaar van het niveau.’ De conclusie van de commissie is dan ook even onontkoombaar als ontluisterend: ‘De overheid heeft haar kerntaak, het zeker stellen van de deugdelijkheid van het onderwijs, de afgelopen twintig jaar onvoldoende uitgevoerd.’

Twintig jaar, dat is een generatie. Alle Nederlanders die na 1980 zijn geboren, zijn slechter opgeleid dan mogelijk en wenselijk was geweest. Als ik Gerard Spong zou zijn, zag ik hier een aardig lucratieve schadeclaim namens een volledige generatie. Maar het probleem is bijna te ernstig voor Sponggrappen. Want hoe moet het nu verder? Ja, natuurlijk, het niveau van het onderwijs moet omhoog. Daarvoor moeten er betere leraren worden opgeleid, uiteraard, zeker, helemaal mee eens. Maar wie moeten er worden opgeleid tot betere leraren? Een volledig generatie die een inadequate vooropleiding heeft gehad.

Het probleem met onderwijs is dat het best be-fucking-langrijk is omdat de basis is voor de rest van je fucking leven, zeg maar. Dus. Ik zie eigenlijk maar één oplossing. We moeten de hulp inroepen van het buitenland. Dat is nogal vernederend, maar sinds we voor de beveiliging van onze staatsburgers assistentie vragen van Frankrijk, hoeven we ons niet meer te trots te voelen. Ik stel voor dat we ons volledige onderwijsbeleid voor de komende twintig jaar uitbesteden aan België. Alleen dan is er nog hoop.

Ilja Leonard Pfeijffer

    • Ilja Leonard Pfeijffer