Heffing corporaties krijgt steun Kamer

Minister Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie, PvdA) heeft brede steun gekregen van de Tweede Kamer om de corporaties harder aan te pakken. Vogelaar overtuigde gisteren in een ingelast debat een meerderheid van de Kamer ervan dat op korte termijn een verplichte heffing voor corporaties noodzakelijk is.

Suggesties om een bemiddelaar in de arm te nemen voor het conflict met Aedes, de koepelorganisatie van corporaties, wees zij resoluut van de hand. „Er is hier helemaal geen onderhandelingsprobleem, want ik ben helemaal niet meer aan het onderhandelen.”

Volgens Vogelaar zijn er in september vorig jaar afspraken gemaakt met Aedes over de financiële bijdrage van corporaties aan de achterstandswijken. „Toen is afgesproken dat de sector zelf mocht bepalen hoe zij dat zouden doen. Ik hoefde alleen te toetsen of de uitwerking van hun voorstellen aan de voorwaarden voldeed. Ik heb niet om die positie gevraagd, de sector wilde dit graag zelf regelen en daar heb ik in toegestemd.”

Volgens Vogelaar lukt het de corporaties niet hier onderling uit te komen. Zij zegt nu tot een heffing te hebben besloten vanwege haar ‘bredere verantwoordelijkheid’ als minister. „Het gaat hier om een probleem in de sector zelf. Ik heb geen enkele behoefte aan een bemiddelaar. Als u dat wilt, ga dan naar de corporaties en bied hun een bemiddelaar aan.”

De Kamer liet gisteren wel blijken zich zorgen te maken over de verhoudingen. „We moeten oppassen dat het lokale enthousiasme voor het verbeteren van de wijken niet gefrustreerd wordt door landelijk chagrijn”, zei Staf Depla (PvdA).