Geen generaal pardon voor 2.000 asielzoekers

Tweeduizend uitgeprocedeerde asielzoekers die Nederland de afgelopen jaren verlieten nadat hun asielaanvraag was afgewezen, komen niet in aanmerking voor het generaal pardon. Dat zeggen organisaties als VluchtelingenWerk en Inlia, die de afwijzingen verzamelen om te onderzoeken welke mogelijkheden deze zogenoemde ‘Dublinclaimanten’ nog hebben. De SP heeft staatssecretaris Nebahat Albayrak (Vreemdelingenzaken, PvdA) gevraagd om een debat.

De Dienst Terugkeer en Vertrek is begonnen met het sturen van brieven waarin deze uitgeprocedeerden verzocht wordt om contact met de dienst op te nemen om over terugkeer naar land van herkomst te praten, terwijl deze groep op basis van hun verblijfsduur in Nederland in aanmerking zou komen voor het generaal pardon. Een deel van hen is al teruggekeerd, zegt de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Om in aanmerking te komen voor het generaal pardon moeten asielzoekers niet alleen hun asielaanvraag voor 1 april 2001 hebben ingediend, maar daarna ook „ononderbroken in Nederland zijn verbleven”. In juni vorig jaar, bij de inwerkingtreding van de regeling, was al duidelijk dat een groep uitgeprocedeerden daarom buiten het generaal pardon zou vallen.

De een verbleef acht maanden bij familie in Zwitserland, de ander dacht dat hij na zijn afwijzing in Nederland nog wel in België terechtkon voor een verblijfsvergunning. Hij werd teruggestuurd naar Nederland. Dat gebeurde ook een uitgeprocedeerd gezin dat met drie in Nederland geboren kinderen al vijftien jaar in Nederland verblijft. Zij woonden een paar maanden in Duitsland, ze hoopten daar wel te mogen blijven.