feedback: je bevingen stuurden mij steeds bij het schrijven, en bijna keek je bevreemd toen daarna de dingen omkeerden en de trillingen in mijn pen je bevingen.