En vandaag in onderwijsland:

Er komt een onderzoek naar de omstreden urennorm van 1.040 uur in het voortgezet onderwijs. Maar over de vraag wanneer de studie moet zijn afgerond, zijn staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) en de Tweede Kamer het niet eens, bleek gisteren tijdens een debat.

Spijbelaars onder de 18 jaar in het middelbaar beroepsonderwijs worden nauwelijks aangepakt. De NOS deed bij alle afdelingen van het Openbaar Ministerie navraag en ontdekte dat nauwelijks meldingen zijn binnengekomen over mbo’ers die de leerplicht ontduiken.

Werkgevers laten zich niet verleiden tot het in dienst nemen van kansarme jongeren als de overheid hen compenseert voor de kosten bij eventueel ziekteverzuim. Dat blijkt uit een tweejarige proef met de zogeheten no-riskpolis voor ziektekosten. Bij die polis worden werkgevers vrijgesteld van de plicht om het loon door te betalen in de eerste twee jaar ziekte van werknemers. (NRC)