Cliënt: te veel thuishulpen over de vloer

Cliënten zijn over het algemeen tevreden over de thuiszorg. Maar ze oordelen negatief over de wisselende thuishulpen die zij over de vloer krijgen sinds vorig jaar de WMO werd ingevoerd.

Dit blijkt uit onderzoek onder 3.500 mensen die gebruikmaken van thuiszorg. Het onderzoek vergeleek de thuiszorg voor en na de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en is uitgevoerd door de stichting Cliënt en Kwaliteit, die toeziet op de klantvriendelijkheid van de zorg. Het onderzoek werd zowel voor als na de invoering van de WMO verricht in opdracht van 22 kleine en grote thuiszorginstellingen verspreid over het hele land.

De wet is ruim één jaar van kracht. Sinds 2007 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de huishoudelijke hulp, die ze op de vrije markt aanbesteden. Volgens woordvoerder Marjo Zijp van Cliënt en Kwaliteit geven de cijfers een eerste objectief beeld van de cliënttevredenheid over de WMO.

Daaruit valt op te maken dat cliënten „over het algemeen weinig verschil ondervinden”, aldus Zijp. Wel is er „een significante verandering in het aantal verschillende huishoudelijke medewerkers dat wekelijks bij ouderen thuis komt. Dat zijn er na 1 januari 2007 meer dan daarvoor”, aldus Zijp. Cliënten blijken het belangrijk te vinden dat er een vertrouwde hulp bij ze over de vloer komt en ervaren het wisselende personeel als achteruitgang. Deze roep om sociaal contact en een goede bejegening moet volgens Cliënt en Kwaliteit zwaar meewegen bij de evaluatie van de WMO. Cliënten zijn sinds 2007 wel positiever over de snelheid waarmee de instellingen zorg regelen wanneer die tijdelijk nodig is.

Cliënt en Kwaliteit is wel voorzichtig, omdat er tussen de ondervraagden ook mensen zitten die onder de overgangsregeling vielen. Die gold voor cliënten die al voor 2007 huishoudelijke verzorging kregen via de AWBZ. Zij kregen niet onmiddellijk met de gevolgen van de WMO te maken. „In de opmerkingen die cliënten bij de vragenlijst maakten, geven zij ook wel aan de ze minder hulp krijgen als gevolg van de WMO. Maar dat blijkt niet keihard uit onze onderzoekscijfers”, aldus Zijp.