Buitenlanders voortaan ook belast

Rijke buitenlanders die in Londen wonen hoeven vrijwel geen belasting te betalen. Daaraan wil de Britse regering nu een einde maken. Onrust onder de magnaten.

Het rommelt al weken onder rijke buitenlanders in Londen. Onder bankiers in de City maar ook op recepties in de chique buurten van de stad gonst het van de gesprekken over de nieuwe belasting die de regering hun wil opleggen. Honderd Griekse redersfamilies maken zich hierom op de stad te verlaten, meldt de een. Een Ierse papiermagnaat overweegt naar Monaco te verhuizen, weet een ander.

Het was op grond van een oude wet uit 1799 tot dusverre goed toeven voor rijke buitenlanders die zich in de Britse hoofdstad vestigden. Ze konden hun hart ophalen aan de attracties van Londen, terwijl ze slechts een schijntje hoefden af te dragen aan de Britse fiscus, zolang hun inkomsten althans niet in Groot-Brittannië waren gegenereerd. Het enige wat ze hoefden te doen was zich in te schrijven als non-domiciled, dat wil zeggen als iemand die tijdelijk in Groot-Brittannië verblijft.

Tot ontsteltenis van de buitenlandse gemeenschap maakt de regering een einde aan dit fiscale luilekkerland. Minister van Financiën Alistair Darling wil in de komende begroting vastleggen dat non-doms die hier al zeven jaar of langer wonen voortaan jaarlijks 30.000 pond (40.000 euro) moeten betalen. Kleinere verdieners kunnen gewoon belastingen over hun inkomen betalen op dezelfde basis als de Britten zelf, en ontkomen zo aan die 30.000 pond. Zo mogelijk nog alarmerender voor velen was dat Darling ook inzage wenste in de niet-Britse inkomsten van de buitenlanders.

In 2006 stonden 116.000 buitenlanders als non-doms geregistreerd. In werkelijkheid wonen er veel meer buitenlanders in het land, maar de Britse fiscus laat hen dikwijls ongemoeid. De regering schat dat de heffing voor non-doms zo’n 650 miljoen pond in het laatje brengt en zo’n 3.000 mensen zal doen vertrekken.

Veel Britten juichen het toe dat de regering ingrijpt. Waarom zouden rijke buitenlanders, die hier al jaren wonen, zijn vrijgesteld van belastingen terwijl beduidend minder gefortuneerde Britten wel moeten betalen? Wie profiteert van wat de Britse samenleving heeft te bieden, moet daar ook aan meebetalen, vinden ze.

Maar de buitenlanders zien dat anders. Met vereende krachten is een lobby op gang gekomen om de non-doms te ontzien. Zowel werkgeversorganisaties als banken in de Londense City waarschuwen dat de regering moet oppassen dat ze zich niet in de vingers snijdt. Rijke buitenlanders leveren met hun overvloedige uitgavenpatroon een belangrijke bijdrage aan de Britse economie en die van Londen in het bijzonder.

En niet alleen aan de economie. Ook vooraanstaande musea als het Victoria & Albert Museum, The Tate en het Courtauld Institute of Art hebben prompt de kant van de non-doms gekozen. Zij zien vorstelijke steun door rijke buitenlanders in gevaar komen. Een aanzienlijk deel van de renovatie van het V&A is bijvoorbeeld te danken aan giften van buitenlanders.

„Het is een slechte zaak voor Londen”, zegt ook Henk Lafèbre, voormalig partner bij KPMG en nu voorzitter van de Nederlands-Britse Kamer van Koophandel. „Het internationale bedrijfsleven vraagt zich af hoe betrouwbaar de Britse overheid is. Vooral het feit dat ze het zo abrupt zonder enige waarschuwing vooraf invoeren, vind ik raar.” Zelf heeft Lafèbre overigens geen plannen zijn heil elders te zoeken.

Zelfs binnen de regering rees er verzet tegen de plannen. Lord Digby Jones, een voormalige werkgeversvoorzitter die door premier Gordon Brown in het kabinet is gehaald, uitte openlijk zijn ongenoegen over de maatregel. Het maakt Londen minder aantrekkelijk voor buitenlanders, vreest hij. „Het heeft mensen ertoe gebracht te vragen: betekent dit dat jullie ons niet meer willen?”

Ook onder veel buitenlanders heeft juist de timing van de maatregel tot verbazing geleid. „Zoiets moet je doen wanneer het heel goed gaat in de City, niet nu de zaken minder gaan en de banken mensen op straat beginnen te zetten”, aldus een Nederlander werkzaam in de City. „Veel van die mensen dreig je nu kwijt te raken.”

De regering is al gevoelig gebleken voor de druk van de buitenlanders. Begin deze week krabbelde ze gedeeltelijk terug. Buitenlanders hoeven geen inzage meer te geven in hun inkomsten van overzee. De heffing van 30.000 pond blijft echter van kracht, aldus minister Darling. Veel tegenstanders putten niettemin moed uit de terugtrekkende beweging van de regering en dringen aan op uitstel, zo niet afstel van de hervormingen.