1100 Japanse kilometers

1100 Japanse kilometers Philipp von Siebold was een jonge Duitse arts die in 1823 factorij-arts werd op Deshima. Hij had opdracht zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de natuur in Japan. Het groepje Nederlanders woonde op Deshima, een kunstmatig eilandje voor de kust van Nagasaki. Om de vier jaar reisden zij van Nagasaki naar Edo. Precies 182 jaar geleden maakte von Siebold per draagkoets dit traject heen en terug van 1100 kilometer. Dit leverde een schat aan voorwerpen en informatie op die in Japan zijn verdwenen maar die in Leiden nog worden bewaard. Tot 7 juli kunnen bezoekers de dagboeken van Siebold lezen op een weblog. Inl www.vonsiebold.com T/m 7 juli SieboldHuis, Rapenburg 19, Leiden. Di-zo 10-17u.

Philipp von Siebold was een jonge Duitse arts die in 1823 factorij-arts werd op Deshima. Hij had opdracht zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de natuur in Japan. Het groepje Nederlanders woonde op Deshima, een kunstmatig eilandje voor de kust van Nagasaki. Om de vier jaar reisden zij van Nagasaki naar Edo. Precies 182 jaar geleden maakte von Siebold per draagkoets dit traject heen en terug van 1100 kilometer. Dit leverde een schat aan voorwerpen en informatie op die in Japan zijn verdwenen maar die in Leiden nog worden bewaard. Tot 7 juli kunnen bezoekers de dagboeken van Siebold lezen op een weblog. Inl www.vonsiebold.com

T/m 7 juli SieboldHuis, Rapenburg 19, Leiden. Di-zo 10-17u.