Wishful thinking voor Aborigines

Dank voor het artikel `Excuses aan gestolen generatie` met de prachtige foto van de Australische Aborigines (nrc.next, 13 februari). Helaas kan ik de uitspraak van mijn vroegere docent Ad Borsboom dat de excuses als ”een keerpunt voor de Aborigines” kan worden beschouwd, niet anders zien dan als wishful thinking. Er is al eerder onder premier Bob Hawke in de jaren `80 een `compact of understanding` opgesteld voor verzoening. Ook de `self determination`-politiek van premier Gough Whitlam (jaren `70) beoogde erkenning van Aboriginalrechten. Dit is ten dele geslaagd, maar de plaatselijke Europese bevolking koestert er nog vaak ressentiment tegen. `Sorry` zeggen is symboolpolitiek, hoe sympathiek ook van Kevin Rudd.

Brieven en opiniestukken met naam en woonplaats sturen naar opinext@nrc.nl