Vrijspraak na samenscholen Utrechtse wijk

De zeven jongeren die terechtstonden voor overtreding van het samenscholingsverbod in de Utrechtse wijk Kanaleneiland zijn vrijgesproken.

Volgens de rechter moet er sprake zijn van een dreigende houding van de groep, terwijl dat volgens een gemeentelijke bepaling niet ter zake doet. De kantonrechter in Utrecht vindt dat die interpretatie het grondrecht van de burger om zich in het eigen land vrij te verplaatsen schendt. Dit is vastgelegd in het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en gaat boven Nederlandse wetten. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in beroep.

De uitspraak is teleurstellend voor gemeente, politie en OM. Die hanteerden het verbod juist om jongeren preventief te kunnen oppakken. In oktober 2007 besloten zij een samenscholingsverbod in te voeren in Kanaleneiland-Noord, waar een groep jongeren zo veel overlast veroorzaakte dat de gemeente zware maatregelen noodzakelijk achtte. Het verbod geldt voor een groep van tachtig jongeren die daarover een brief kregen. Zij gelden als de harde kern van overlastveroorzakers in de wijk.

Volgens de gemeente is de overlast in Kanaleneiland het laatste kwartaal van 2007 gedaald. Gemeente, politie en OM schrijven dit mede toe aan de handhaving van het samenscholingsverbod.

Burgemeester Aleid Wolfsen (PvdA) neemt naar aanleiding van de uitspraak contact op met de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken. Hij zal pleiten voor een uitbreiding van de wet zodat een samenscholingsverbod ook preventief kan gelden.

De vrijgesproken jongeren werden opgepakt omdat zij met meer dan vijf mensen bij elkaar stonden. Tegen hen was een boete van 240 euro geëist. De rechter definieert samenscholing als een groep mensen die met een dreigende houding of kwade bedoelingen samenkomt. In een groepje bij elkaar staan op de openbare weg is volgens haar niet genoeg.

Het verbod blijft van kracht tot april. „Alleen zullen we wat terughoudender moeten zijn in het handhaven”, zegt een woordvoerder van het OM. De politie moet nu wachten tot de jongeren dreigen de orde te verstoren of daadwerkelijk overlast veroorzaken.