Vogelaar slaat weerspannige corporaties aan

Minister Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie, PvdA) legt de woningcorporaties een heffing op om ervoor te zorgen dat er in veertig achterstandswijken voldoende geld beschikbaar komt voor investeringen.

Vogelaar heeft hiertoe besloten omdat de corporaties er volgens haar nog niet in geslaagd zijn om afspraken na te komen die vorig jaar zijn gemaakt. Toen kwam zij met koepelorganisatie Aedes overeen dat de corporaties de komende tien jaar 2,5 miljard extra in veertig achterstandswijken zouden investeren. De corporaties in de wijken zouden daarbij 750 miljoen euro solidariteitssteun krijgen van corporaties buiten de wijken.

„Ik constateer dat het Aedes – na drie pogingen – niet is gelukt om een adequate uitwerking te geven aan het investeringsfonds. Daarom moet ik de conclusie trekken dat een wezenlijke afspraak uit het onderhandelaarsakkoord niet wordt nagekomen”, stelt Vogelaar in een brief aan de Tweede Kamer. „Ik zal derhalve zelf maatregelen treffen om extra financiële ruimte voor de corporaties in de veertig wijken te waarborgen.”

Vogelaar zal via toezichthouder het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting de corporaties dit jaar voor maximaal 75 miljoen aanslaan. Het kabinet beraadt zich hoe het de heffing de jaren erna zal opleggen.

Aedes-voorzitter Willem van Leeuwen is woedend. „Wij hebben zoveel overleg gehad dat ik er eerlijk gezegd op gerekend had dat wij eruit waren. Wij vinden dit zeer teleurstellend en een onbegrijpelijke beslissing. Dit zal lokaal voor vertraging zorgen, want nu weten gemeentes en corporaties niet meer waar zij aan toe zijn. Dit is geen kabinet van de samenwerking, maar een kabinet van de tegenwerking.” In de Tweede Kamer is geschrokken gereageerd. Het CDA noemt de situatie „uiterst betreurenswaardig” enj wijst erop „dat de minister en de corporaties op nog heel veel terreinen zaken met elkaar moeten doen”. De SP zegt dat „het wijkenplan nu een rampenplan wordt”. De Kamer praat vanmiddag nog met de minister over de ontstane situatie.

Probleemwijken: pagina 3