Vogelaar: heffing bij corporaties

Minister Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie, PvdA) gaat de woningcorporaties een heffing opleggen om er voor te zorgen dat er in veertig achterstandswijken voldoende geld beschikbaar komt.

Vogelaar heeft hiertoe besloten omdat de corporaties er volgens haar na drie keer niet in geslaagd zijn afspraken na te komen. In september kwam de minister met koepelorganisatie Aedes overeen dat de corporaties in de 40 wijken de komende tien jaar 2,5 miljard extra in deze wijken investeren. Daarbij zouden de corporaties in de achterstandswijken 750 miljoen solidariteitssteun krijgen van de corporaties van buiten .

De afspraken zouden met hulp van een investeringsfonds worden gerealiseerd, maar onafhankelijke deskundigen stelden in november vast dat de opzet van het fonds niet de gewenst 750 miljoen opleverde. „Ik constateer dat het Aedes, na drie pogingen, niet gelukt is een adequate uitwerking te geven aan het investeringsfonds. Daarom moet ik de conclusie trekken dat een wezenlijke afspraak uit het onderhandelaarsakkoord niet wordt nagekomen”, stelt Vogelaar in een brief aan de Tweede Kamer. „Ik zal derhalve zelf maatregelen treffen om extra financiële ruimte voor de corporaties in de veertig wijken te waarborgen.”

Aedes-voorzitter Van Leeuwen is woedend. „Wij hebben zoveel overleg gehad dat ik er eerlijk gezegd op gerekend had dat wij eruit waren. Wij vinden dit zeer teleurstellend en een onbegrijpelijke beslissing. Dit zal lokaal voor vertraging zorgen want nu weten gemeentes en corporaties niet meer waar zij aan toe zijn. Dit is geen kabinet van samenwerking, maar een kabinet van tegenwerking.”

De minister stelt dat het laatste voorstel van Aedes slechts 408 in plaats van 750 miljoen oplevert. Volgens Aedes levert het 575 miljoen op. Van Leeuwen: „Dat bedrag van Vogelaar is gewoon niet waar.”

De minister zal via toezichthouder Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting de corporaties dit jaar voor maximaal 75 miljoen aanslaan. Het kabinet beraadt zich hoe het in de jaren erna een heffing wil opleggen.