Twijfels over nut bewaren vingerafdruk

Schending van de privacy en onnodige bureaucratie. Dat zijn de voornaamste zorgen van Nederlandse europarlementariërs over een gisteren gepresenteerd plan om de Europese grensbewaking te versterken.

Onderdeel van het plan van de Italiaanse eurocommissaris Franco Frattini (Justitie) is een voorstel om vingerafdrukken op te slaan van alle niet-EU-burgers die naar Europa komen. Ook moet worden vastgelegd hoe bezoekers betalen voor hun reis, wat hun bestemming is, wanneer ze de EU binnenkomen en wanneer ze weer vertrekken. Zo kan bijvoorbeeld worden vastgesteld of mensen bij een vorig bezoek te lang zijn gebleven.

„We kunnen niet hebben dat de maffia, mensenhandelaars of terroristen betere technieken hebben dan onze politie”, zei Franco Frattini gisteren. Vorig jaar stelde hij al voor persoonlijke gegevens op te slaan van iedereen die met het vliegtuig naar de EU reist.

Vooral GroenLinks en D66 reageren kritisch op de plannen. „Een centrale database met honderden miljoenen vingerafdrukken”, zegt Sophie in ’t Veld van D66. „Het is maar de vraag of deze aanpak proportioneel is. De doeleinden waarvoor de gegevens gebruikt mogen worden zijn nauwelijks afgebakend.” Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) heeft nog geen garanties voor privacybescherming gezien, zegt ze. „Er bestaat dus een reële kans dat de gegevens per ongeluk op straat komen.”

Het voorstel van Frattini heeft betrekking op de 24 ‘Schengenlanden’. Dat zijn alle EU-landen behalve Groot-Brittannië, Ierland, Cyprus, Roemenië en Bulgarije, maar wél Noorwegen en IJsland, die beide geen EU-lid zijn. In het Schengengebied zijn er geen interne grenscontroles.

„In een Unie zonder binnengrenzen is het absoluut noodzakelijk om de buitengrenzen goed te bewaken”, zegt Jeanine Hennis-Plasschaert van de VVD. Maar ook zij heeft nog vragen. „Wat zijn de kosten en hoe efficiënt is het.” Esther de Lange (CDA), die „voorzichtig positief” is, waarschuwt ook voor te veel bureaucratie. „Ik vrees dat er weer een nieuwe database wordt aangelegd, bovenop de bestanden die er al zijn.”

„Laten we toch eerst de vele maatregelen die we hebben genomen om bijvoorbeeld het terrorisme te bestrijden goed uitwerken en toepassen”, zegt Jan Marinus Wiersma (PvdA).

Het plan van Frattini moet nog worden vertaald in wetsvoorstellen. Volgens het nieuwe Europese verdrag, dat op 1 januari 2009 in werking zou moeten treden, mag het Europees Parlement mee gaan beslissen over justitie-onderwerpen. Dat betekent dat het parlement waarschijnlijk zal moeten instemmen met de voorstellen.