Stemming over sancties Iran later

New York, 14 febr. Een derde sanctieresolutie tegen Iran zal worden herzien en pas in de VN-Veiligheidsraad in stemming worden gebracht nadat later deze maand een nieuw rapport van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) over het Iraanse atoomprogramma is gepubliceerd. Dat heeft de Britse VN-ambassadeur, John Sawers, gisteren bekendgemaakt. Washington, dat met de andere permanente leden van de Veiligheidsraad overeenstemming had bereikt over een tekst, prefereerde een snelle stemming. Maar Zuid-Afrika en andere niet-permanente leden wilden niet meewerken. Iran weigert in te gaan op de eis van de Veiligheidsraad dat het ophoudt uranium te verrijken.