Rotterdam wil geen artistiek straatmeubilair

Rotterdam. In Rotterdam is een kunstproject afgeblazen onder druk van de gemeente. WoningcorporatieVestia wilde met een kunstzinnig `groenproject` de eenvormigheid van de openbare ruimte doorbreken. De betrokken gemeentelijke diensten maakten bezwaar omdat een niet-standaardproject als dit tot te hoge onderhoudskosten zou leiden. Een boze ambtenaar van de deelgemeente stapte prompt uit het overleg met de corporatie. Vestia`s kunstzinnige oplossingen strookten niet met de richtlijnen, die standaardbanken en -stenen voorschrijven. Critici menen echter dat de zogeheten Rotterdamse Stijl beknellend werkt en verwijten het stadsbestuur een totalitaire aanpak. De stad roept burgers bij herhaling op om ideeën aan te dragen, bijvoorbeeld in het kader van het RotterdamIdee en het Groenjaar.