‘Politieke’ lesbrief A’dam aangepast

De omstreden lesbrief over religie en vrijheid van meningsuiting die de gemeente Amsterdam naar driehonderd scholen heeft gestuurd, wordt aangepast. Wethouder Hennah Buyne (educatie, PvdA) heeft deze week de opstellers ervan gevraagd een en ander te herformuleren.

In de brief staat dat sommige politici „helaas denken dat je alles moet kunnen zeggen, ook als het kwetsend kan zijn [...] Maar dat maakt het er in Nederland niet prettiger op. Want voor je het weet hitsen ze de een tegen de ander op.” De lesbrief kan door scholen worden gebruikt bij het bespreken van deze onderwerpen of bij emotionele gebeurtenissen.

De gemeenteraad sprak gisteren over de lesbrief. Alle partijen staan achter het doel van de lesbrief Laat je niet gek maken, maar zij waren het er ook over eens dat de omstreden passage er uit moest. Volgens de VVD moeten kinderen „objectieve informatie” krijgen. Het CDA zei dat het niet de bedoeling kon zijn dat kinderen op kosten van de gemeente een cursus „politiek denken” krijgen.

Buyne raakte in de problemen toen ze de verantwoordelijkheid voor de brief van zich af schoof. Ze was niet verantwoordelijk voor de „inhoud” en de „didactiek” ervan. Scholen hadden haar gezegd behoefte te hebben aan een lespakket, en zij had „deskundigen” gevraagd zoiets op te stellen. De oppositiepartijen VVD, CDA en D66 stelden daarop dat zij eindverantwoordelijk blijft. Nadat burgemeester Cohen haar gesouffleerd had, gaf Buyne toe verantwoordelijk te zijn. Maar, zo benadrukte ze, ze gaat niet over de inhoud. „Deskundigen” zullen de inhoud, op haar verzoek, herformuleren.