Nog maar één dode door aanval haai

Rotterdam, 14 febr. Het aantal dodelijke aanvallen door haaien is in 2007 gedaald tot slechts één geval, een Française die alleen zwom in Nieuw-Caledonië. Het is het laagste aantal in twee decennia. Volgens onderzoekers van de universiteit van Florida eisen haaienaanvallen minder levens dankzij betere medische behandelingen. Anderzijds is het aantal niet-dodelijke haaienslachtoffers de afgelopen jaren langzaam maar zeker toegenomen tot 71 in 2007. In de jaren negentig waren er jaarlijks gemiddeld 50 slachtoffers. Volgens de onderzoekers die de International Shark Attack File bijhouden is die stijging te verklaren uit het feit dat er steeds meer badgasten komen en steeds meer mensen surfen. Van de haaienaanvallen is 65 procent gericht op surfers.