Napoleon niet geveld door gif

De Franse keizer Napoleon is niet gestorven aan een overmaat aan arsenicum. Dat maakten wetenschappers van het Italiaanse Instituto Nazionale di Fisica Nucleare deze week bekend. De hoeveelheid arsenicum in het lichaam van de keizer was wel zeer hoog naar moderne maatstaven, maar dat blijkt zijn hele leven al zo. Geen doodsoorzaak dus, laat staan moord zoals vroeger wel gedacht werd.

De these dat Napoleon vergiftigd was ontstond in de jaren tachtig van de vorige eeuw toen een lok haar van de oude Napoleon een onnatuurlijk hoge concentratie arsenicum bleek te bevatten. Een van de Fransen op het eiland werd zelfs aangewezen als de moordenaar. De officiële lezing is overigens dat de keizer bezweek aan maagkanker.

Uit het Italiaanse onderzoek blijkt nu dat Napoleon tijdens zijn gevangenschap inderdaad veel arsenicum in zijn lijf had: honderd keer meer dan wat nu normaal wordt gevonden. Maar datzelfde gold ook voor zijn zoon en vrouw, die zich op andere plekken bevonden, én voor haarlokken van de keizer uit eerdere periodes in zijn leven.

„Zelfs uit zijn jeugd. Daarmee staat voor ons vast dat Napoleon niet is vergiftigd”, zegt onderzoeker Ezio Previtali. „Kennelijk hadden mensen in deze tijd allemaal een hoger niveau arsenicum in hun lichaam. Ze raakten er gedurende hun leven tot op zekere hoogte immuun voor.”

Previtali denkt dat het gif via behangverf en als conserveringsmiddel in het lichaam van Napoleon en zijn tijdgenoten terechtkwam.