‘Minister pas naar Brussel na overleg met Kamer’

Als het aan de VVD ligt mogen Nederlandse ministers straks alleen nog in Brussel onderhandelen als ze hun inzet eerst met de Tweede Kamer hebben besproken.In Groot-Brittannië, Denemarken en Finland is een soortgelijk systeem van ‘behandelingsvoorbehoud’ al van kracht.

„Mijn stelling is dat Denemarken weer een ‘mainstream’- Europees land is geworden, doordat daar een behandelingsvoorbehoud is ingevoerd”, aldus VVD-Tweede Kamerlid Ten Broeke gisteren tijdens een seminar in Den Haag. Volgens hem leidt versterking van de nationale democratische controle op Brusselse besluitvorming tot een groter draagvlak voor Europese samenwerking. Nu meent de Tweede Kamer vaak voor voldongen feiten te staan. „Een minister onderhandelt over versterking van de Europese buitengrenzen, toch geen onbelangrijk onderwerp, zonder dat de Kamer zich daarover heeft uitgesproken. Bij terugkomst zijn de zaken gedaan en heeft de Kamer het nakijken”, aldus Ten Broeke. Hij erkent dat Kamerleden zelf lang laks zijn geweest bij het controleren van de regering.

Bij de ratificatie van het nieuwe Europese verdrag, waarschijnlijk voor de zomer, wil Ten Broeke het behandelingsvoorbehoud wettelijk vastleggen. Hij verwacht steun van de PvdA, SP, GroenLinks en D66. Staatssecretaris Timmermans (Europese Zaken, PvdA) heeft in de Kamer gezegd onder voorwaarden positief tegenover een vorm van behandelingsvoorbehoud te staan.

Ten Broeke ontving tijdens het seminar ‘Parlement en Europese besluitvorming’ steun uit de zaal voor zijn plannen van Wybe Douma van het T.M.C. Asser Instituut. „Een vroege betrokkenheid van nationale parlementen leidt ook tot snellere implementatie van Europese richtlijnen. Dit komt doordat ook ambtenaren eerder met de Europese onderwerpen aan de slag gaan”, aldus Douma.