Minister komt critici Natura 2000 tegemoet

DEN HAAG. Minister Verburg (LNV, CDA) komt de critici van de uitwerking van het Europese natuurbeleid tegemoet. Provincies die daarom vragen, mogen eerst met alle betrokkenen en belanghebbenden in een natuurgebied onderhandelen over een beheerplan, om pas later de definitieve grenzen van dit gebied en de natuurdoelen vast te stellen. Verburg deed haar voorstel gisteren tijdens een debat met de Tweede Kamer over de invoering van Natura 2000, het netwerk van Europese natuurgebieden waarvoor Nederland in 2010 in totaal 162 natuurgebieden moet hebben aangewezen. Er was veel kritiek op de plannen van met name boeren en ondernemers. Zij vrezen dat veel gebieden `op slot` gaan. De provincies hadden de minister gevraagd te wachten met het aanwijzen en begrenzen van de gebieden, om het draagvlak onder betrokkenen te kunnen vergroten en meer kennis over de haalbaarheid van de doelstellingen te kunnen verkrijgen. De meerderheid van de Tweede Kamer kan zich wel vinden in het plan van de minister.

Lees meer over Natura 2000 via nrcnext.nl/links