Kinderen gelukkig uit huis

Geert Jongsma (53) is voor de ChristenUnie raadslid.

Hij heeft tijd te kort. Praten met mensen zit er niet in.

Geert Jongsma (53) zou er wel fulltime mee bezig kunnen zijn. Hij zit als eenmansfractie voor de ChristenUnie in de gemeenteraad van Alkmaar.Maar Jongsma hééft al een fulltime baan; als afdelingshoofd bij een advies- en ingenieursbureau. Sinds hij raadslid in Alkmaar werd, is hij daar wel vier uur minder gaan werken: 36 uur. Die verdeelt hij over vier dagen van negen uur. Zo heeft hij een dag in de week zijn handen vrij voor het raadswerk, naast de avonden dat hij vergadert en stukken leest. „Gelukkig zijn de kinderen het huis al uit.”

Als enig raadslid voor de ChristenUnie moet Jongsma bij alle raadsvergaderingen zijn. Ook zit hij in twee commissies die elke maand vergaderen en overlegt hij wekelijks met zijn fractieassistenten. Zeker in het eerste jaar is Jongsma zichzelf tegengekomen. „Je bent enthousiast en vindt dat je overal je gezicht moet laten zien.” Nu selecteert hij beter. Maar het praten met gewone mensen schiet er vaak bij in. Daardoor is het ChristenUnie-standpunt in de raad vaak zíjn standpunt en dat van de fractiemedewerkers. Jongsma heeft dit jaar extra vakantiedagen moeten kopen zodat hij snipperdagen kan opnemen als hij een keer ’s middags ergens naar toe moet voor de raad. Hij vindt dat het voor kleine fracties mogelijk zou moeten worden om fulltime raadslid te zijn, tegen een redelijke vergoeding. Met de 950 euro netto die Jongsma nu maandelijks voor het raadswerk krijgt, is dat onmogelijk.