Financiële injectie voor EU-normen luchtkwaliteit

Rotterdam, 14 Febr. Minister Jacqueline Cramer (Milieu, PvdA) maakt 250 miljoen euro extra vrij om de luchtkwaliteit in Nederland aan Europese eisen te laten voldoen. Provincies en gemeenten moeten eenzelfde bedrag bijdragen. Dit schreef de minister gisteren aan de Tweede Kamer. Nederland hoopt in 2011 aan de Europese eisen voor de hoeveelheid fijnstof in de lucht te voldoen, en in 2015 aan de EU-standaarden voor stikstofdioxide. Daarvoor moet de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, het kabinet nog wel uitstel verlenen. Om de doelstellingen in 2011 en 2015 te halen blijven maatregelen op lokaal niveau, zoals het weren van vrachtverkeer uit binnensteden en het invoeren van schoner stadsvervoer, volgens de minister hard nodig. Vooral in de provincies Noord- en Zuid-Holland worden de normen voor de luchtkwaliteit overschreden. Auto`s en vrachtwagens zijn de ergste vervuilers.