Duurzaam inkopen overheid stagneert

De kabinetsdoelstelling dat het Rijk in 2010 voor 100 procent duurzaam inkoopt dreigt te mislukken door vertraging bij de ontwikkeling van duurzaamheidcriteria voor de vele productgroepen, van ICT-apparatuur tot facilitaire diensten. Tot nu toe zijn voor dertien van de tachtig productgroepen duurzaamheidcriteria ontwikkeld.

Een woordvoerder van werkgeversorganisatie VNO/NCW noemt het „niet realistisch” nog te denken dat in 2010 volledig duurzaam kan worden ingekocht. Volgens brancheorganisaties als Bouwend Nederland en ICT-Office wordt de trage voortgang veroorzaakt door de aanpak van het ministerie van VROM en SenterNovem, waarbij bedrijven voornamelijk via internet worden geconsulteerd. Pas onlangs is de werkwijze enigszins aangepast. Het vorige kabinet zei dat de criteria er eind 2007 zouden zijn.

Volgens beleidsadviseur Van Amstel van Bouwend Nederland leidt het gebrek aan directe dialoog met zijn sector tot conceptcriteria die „nietszeggend, niet helder, te strikt of strijdig” zijn. Bouwend Nederland zal minister Cramer (VROM, PvdA) in een brief vragen om een andere aanpak via gezamenlijke werkgroepen.

Minister Cramer (VROM, PvdA) wil vasthouden aan 2010. „Ik wil het verantwoord doen in samenspraak met het bedrijfsleven”, aldus de minister, „maar wel onder onze regie”. Begin 2009 moeten volgens Cramer de criteria voor alle tachtig productgroepen er zijn. Ze zal niet aarzelen met zelf „een knoop door te hakken” als men er niet tijdig uitkomt. De criteria zijn ook relevant voor gemeenten, die onlangs in een klimaatakkoord met het kabinet beloofden dat in 2010 driekwart van hun inkoop duurzaam is. Het gaat om een markt van 40 miljard euro.

Duurzaam inkopen: pagina 16

    • Hans Buddingh'