Correcties & aanvullingen

Geweerinstructie

In het artikel Uruzgan te duur voor eigen foto’s (13 februari, pagina 20). werd vermeld dat Trouw-verslaggever George Marlet ‘gewapend meeging met de troepen in Uruzgan’. Marlet heeft instructie gekregen hoe in geval van nood met het geweer om te gaan. Defensie is inmiddels gestopt met het geven van geweerinstructie.

Zorg

In het artikel ‘Gemeenten houden 200 mln zorg vast’ (12 februari, pagina 1) stond dat 2 procent van de mensen die een klacht indienden bij het WMO-meldpunt (ingesteld door onder meer de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad en Zorgbelang Nederland) het niet eens is met het indicatieadvies. Dat had 72 procent moeten zijn.