Bloeddruk stijgt door herrie van vliegtuig

Vliegtuiglawaai – vooral ’s nachts – veroorzaakt hoge bloeddruk. Het effect is gemeten bij mensen die meer dan vijf jaar in de buurt van vliegvelden wonen. Als zij in hun slaap blootstaan aan geluid van passerende vliegtuigen van meer dan 65 dB, hebben ze een 20 procent hogere kans op hoge bloeddruk, vergeleken met mensen die in een rustige woonwijk (35 dB) slapen. 65 dB is ongeveer het geluid van een (af)wasmachine of vaatwasser op korte afstand. Overdag leidt verkeers- en vliegtuiglawaai tot dezelfde, geringe bloeddrukverhoging. Het lawaai ’s nachts kwam vooral van vliegtuigen en leidde duidelijker tot hoge bloeddruk.

De cijfers komen uit onderzoek rond enkele Europese luchthavens waaronder Schiphol. In Nederland is het onderzoek uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het resultaat staat in het maartnummer van het tijdschrift Environmental Health Perspectives. De onderzoekers concluderen dat ‘preventieve maatregelen tegen verkeerslawaai en nachtelijk vliegtuiggeluid moeten worden overwogen’.

Hoge bloeddruk leidt – als hij niet wordt behandeld – op den duur tot hart- en vaatziekten of tot beroertes en dementie. In vroegere onderzoeken is ook al vastgesteld dat vliegtuiggeluid het risico op hoge bloeddruk licht verhoogt. Zij onderzochten bijna vijfduizend mensen die al lang in de buurt van luchthavens woonden, binnen verschillende geluidscontouren.

Het RIVM schat dat rond Schiphol 600 tot 1.600 mensen hoge bloeddruk door vliegtuiglawaai hebben. Dat is twee procent van alle omwonenden van Schiphol met hoge bloeddruk.