Winst DSM daalt door afboeking

Weer zorgt de antibiotica-afdeling voor problemen bij chemieconcern DSM. Door een afschrijving op dit onderdeel daalde de winst van het bedrijf vorig jaar met bijna een kwart naar 429 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarcijfers die het bedrijf vanochtend presenteerde.

DSM worstelt al bijna tien jaar met de antibiotica-afdeling, door de aanhoudend lage penicillineprijzen die het gevolg zijn van grote concurrentie uit met name India en China. Medio vorig jaar besloot DSM dit onderdeel apart te zetten, om het in een gezamenlijke onderneming met een andere partij te laten verdergaan. De noodzakelijke herwaardering leidde tot een afboeking van ruim 100 miljoen euro.

Juist de antibiotica-afdeling haalde het afgelopen jaar opmerkelijk goede resultaten, door een tijdelijk tekort aan mondiale productiecapaciteit voor antibiotica. Het zorgde ervoor dat de divisie farma, waarbinnen de antibiotica vallen, haar bedrijfsresultaat met de helft verbeterde tot 93 miljoen euro.

Van de overige vier DSM-divisies daalde bij drie het bedrijfsresultaat, vergeleken met 2006. Hoewel de verkochte volumes in de meeste gevallen stegen, werd dat effect meer dan tenietgedaan door een stijging van de grondstoffenprijzen en een verzwakking van de Amerikaanse dollar.

Bij de divisie industriële chemicaliën steeg het bedrijfsresultaat met 15 procent naar 225 miljoen euro, omdat deze erin slaagde de hogere grondstoffenprijzen door te berekenen in de eindprijs.

De omzet van DSM steeg vorig jaar met 5 procent naar 8,8 miljard euro. Voor dit jaar verwacht DSM dat het bedrijfsresultaat (voor bijzondere posten) dat van 2007 zal benaderen.

Bestuursvoorzitter Feike Sijbesma liet verder weten goed op koers te liggen met het programma voor 2010, dat zich op drie punten richt: meer uitgeven aan innovatie, sterke groei in China, en een concentratie van de activiteiten op gebied van voeding, farma en materialen. Zo steeg de omzet in China vorig jaar met 23 procent naar 956 miljoen euro.

DSM gaf vorig jaar 350 miljoen euro uit aan innovatie, 17 procent meer dan het jaar daarvoor. In 2010 moet dat bedrag 1 miljard euro zijn.