‘Verbod op wapens in de ruimte’

Rusland en China hebben een voorstel ingediend voor een verdrag dat alle soorten wapens in de ruimte verbiedt. Zo’n verdrag moet ook voorkomen dat landen dreigen geweld te gebruiken tegen satellieten. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov gisteren op de Ontwapeningsconferentie in Genève gezegd.

Lavrov presenteerde een voorstel om onderhandelingen te beginnen voor zo’n verdrag. „Als we een wapenwedloop in de ruimte niet voorkomen, komt de internationale veiligheid in gevaar”, hield hij de 65 landen voor die lid zijn. „Er komt onvermijdelijk een kettingreactie als één staat wapens in de ruimte brengt.”

Met die ene staat doelde de Russische minister op de VS. Rusland en China verdenken de VS ervan bezig te zijn met een geheim programma om satellieten in de ruimte te vernietigen. In de Ontwapeningsconferentie hebben de twee landen herhaaldelijk gezegd dat zij willen onderhandelen over een verdrag dat een wapenwedloop in de ruimte verbiedt. Washington weigert dat.

    • Caroline de Gruyter