Supermacht

rusland_poetin_medvedev.jpgVeel Russen willen dat hun nieuwe president, Dmitri Medvedev (hij wordt in veel Russische kranten ‘de opvolger’ genoemd, dus ik ga er maar vanuit dat hij de winnaar van de komende presidentsverkiezingen is), van Rusland weer een belangrijke speler op het internationale toneel maakt. Terug naar de supermachtstatus dus, zoals we die kennen uit de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw.More…Dat verlangen naar die supermachtstatus blijkt uit een opiniepeiling van het Levada-centrum, dat altijd heel betrouwbaar is. Volgens die peiling verwacht 51 procent van de ondervraagden dat Rusland onder Poetins opvolger weer een supermacht wordt.Slechts 9 procent van hen wil dat de nieuwe leider goede betrekkingen onderhoudt met het Westen. Terwijl de ‘liberale’ leden uit Poetins regering, vice-premier en minister van Financiën Koedrin voorop, juist vinden dat goede betrekkingen met het Westen essentieel zijn voor Ruslands toekomst. Volgens hen zou Rusland zijn agressieve toon in zijn buitenlandse politiek moeten matigen, in plaats de hele tijd maar te dreigen met vergeldingsmaatregelen als er in het buitenland iets gebeurt dat het niet zint.Die ‘liberalen’ beseffen dat Rusland het Westen nodig heeft, wil het ooit een land met een volwaardige economie worden, dat niet alleen van de export van olie en gas afhankelijk is. Maar zij worden in hun streven naar normalisatie tegengewerkt door de siloviki, de conservatieve leiders van de politie, de veiligheidsdiensten en het leger die van Rusland weer de grommende beer van vroeger willen maken. Uit hun koker kwam eind vorig jaar het gedoseerde nieuws dat Poetin de afgelopen acht jaar een privévermogen van 41 miljard dollar heeft opgebouwd (lees: bijeengestolen). Van je bondgenoten moet je het maar hebben.Van de ondervraagden wil 45 procent dat de opvolger orde en gezag handhaaft. Dat wordt hoog tijd, zeggen veel gewone Russen, want de laatste jaren zijn corruptie en misdaad schrikbarend gegroeid. Dat laatste wordt Poetin niet aangerekend, omdat in Rusland nog altijd het gezegde geldt: ‘De tsaar is goed, zijn ministers hebben het gedaan’.Verder wil 41 procent een billijke verdeling van alle rijkdommen (zie het vermeende vermogen van Poetin), is 37 procent voorstander van verdere economische hervormingen met nadruk op de sociale zekerheid en wil 34 procent dat de staat een grotere rol gaat spelen in de economie. Dat laatste is in tegenstelling tot Poetins grote rede van afgelopen vrijdag waarin hij zegt dat het juist zo belangrijk is dat de staat zich terugtrekt uit de economie. En dan wil 28 procent van de ondervraagden teruggave van de spaartegoeden die in de Jeltsin-tijd verloren zijn gegaan. Dat laatste kun je wel vergeten, want de overheid heeft amper geld om zijn officieren, gepensioneerden, leraren, artsen, lage ambtenaren van te betalen (en vergeet het vermeende vermogen van Poetin niet).Slechts 15 procent van de ondervraagden wil dat er nog meer hervormingen komen. En slechts 9 procent wil dat de Sovjet-Unie wordt heropgericht. Zo’n opinieonderzoek is altijd veelzeggend. Je kunt er bijvoorbeeld uit opmaken dat het verlangen naar een supermachtstatus voortkomt uit een minderwaardigheidscomplex en iets goed moet maken dat op een ander gebied niet bestaat, zoals welvaart voor iedereen in plaats van voor een zeer klein deel van de bevolking.Tegelijkertijd weet je ook dat zo’n supermachtstatus er voorlopig niet in zit, als je ziet hoe beroerd het Russische leger eraan toe is (lees bijvoorbeeld de krant ‘Vremja Novostej’ van 12 februari).Dat uitblijven van die supermachtstatus moet dus wel tot een grote teleurstelling leiden. Hoe orde en gezag moeten worden gehandhaafd, terwijl de corruptie van de politie toeneemt, moorden op belangrijke personen maar niet opgelost worden en het bedrijfsleven steeds meer te lijden heeft onder maffiapraktijken (zoals onlangs door Poetin werd toegegeven), is een nog grotere vraag.,,Medvedev krijgt het nog zwaar”, zei vanochtend een Russische vriendin, nadat ik het met haar over het dreigement van Poetin had om kernraketten op Oekraïne te gaan richten als dat land lid van de Navo wordt. Even later voegde ze daaraan toe: ,,Ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat Poetin weer terug is op de troon.”Meer over de opvolging van Poetin op het nieuwsthema.