Promotie was al eerder afgekeurd

Rotterdam. Het proefschrift van Marcoen Cabbolet over kwantummechanica en de algemene relativiteitstheorie, dat de TU Eindhoven een week voor de promotiedatum (16 januari) afkeurde, was eerder al in Tilburg te licht bevonden. Dat blijkt uit een ingezonden brief aan het universiteitsblad Cursor van de rector magnificus van de Universiteit Tilburg, prof.dr. Frank van der Duyn Schouten. Hij schrijft dat ”het proefschrift van Cabbolet eerder in 2007 ter beoordeling is voorgelegd aan een Tilburgse promotiecommissie [...] binnen de Graduate School van de Faculteit Geesteswetenschappen.”

Net als in Eindhoven trad de Tilburgse hoogleraar Harrie de Swart op als promotor, schrijft Van der Duyn Schouten. Hij meldt ook dat de fysici in de Tilburgse commissie al `ernstige kritiek` hadden geuit op het door De Swart goedgekeurde manuscript. Promotor en promovendus gaven deze informatie niet door aan de TU Eindhoven, waar zij een nieuw verzoek tot promotie indienden. De universiteit Tilburg bracht uiteindelijk zelf de TU Eindhoven op de hoogte.