‘Onjuist om alleen PvdA de schuld te geven’

Kamerleden onderschrijven de harde conclusies van de commissie-Dijsselbloem. Minister Plasterk vindt dat hij in zijn beleid wordt gesteund.

Scholieren in een vwo-klas van het Ludgercollege in Doetinchem. Foto Thomas Donker Donker, Thomas

Ronald Plasterk, minister van Onderwijs (PvdA): „Ik herken veel in het rapport. De commissieleden roeien dezelfde kant op als de twee staatssecretarissen en ik. Ik onderschrijf de drie brede conclusies: het belang van basisvaardigheden, de kritiek op het klakkeloos vanuit Den Haag uitrollen van onderwijsvernieuwingen, en de nadruk op de rol van leraren.”

„De belangrijkste vaardigheden die kinderen op school moeten leren zijn, heel basaal, rekenen en taal. Nederlands is de eerste taal. Ik schrik bij schoolbezoeken regelmatig van het taalniveau dat leerlingen hebben.”

„Politiek Den Haag heeft wel degelijk een taak in het onderwijs. Het gaat om gemeenschapsgeld, je kunt dat niet allemaal op afstand zetten.”

„Het zou onjuist zijn om alleen de PvdA de schuld te geven van alles wat er is misgegaan. Van de vier onderwijsministers in de afgelopen 25 jaar was er één van de PvdA, en onze staatssecretarissen werkten vaak onder een minister van andere kleur. De grootschaligheid en bedrijfsmatige aansturing van scholen, bijvoorbeeld, zijn mede door de VVD in gang gezet. Het gros van de vernieuwingen werd door de Tweede Kamer unaniem gesteund. Niet dat ik alle verantwoordelijkheid bij anderen wil leggen. Maar al die vernieuwingen zijn mijns inziens voortgekomen uit de maakbaarheidsgedachte van de seventies: we dachten allemaal dat we de wereld beter konden maken door het onderwijs beter te maken.

„Nu zie ik meer in de gedachte dat we jongeren gewoon goed onderwijs moeten geven, zodat ze beter toegerust het leven in kunnen.”

Jan Jacob van Dijk, Kamerlid CDA: „Het zijn harde conclusies. Wat er uitspringt is dat als je gelijke kansen wilt creëren voor ongelijke leerlingen, je niet gelijkvormig onderwijs moet aanbieden. De aanbevelingen zijn niet heel verrassend. Veel kabinetsplannen worden ondersteund.”

Staf Depla, Kamerlid PvdA: „De conclusies liegen er niet om. We erkennen dat de politiek het niet goed heeft gedaan. We onderschrijven de conclusies. We moeten grote wijzigingen niet meer in één klap doorvoeren. Niet de boel kapotmaken door van bovenaf een hoog tempo te eisen bij het invoeren van nieuwe structuren.”

Arie Slob, fractievoorzitter ChristenUnie: „Het is een goed signaal: Tweede Kamer, ken je plaats, geef scholen en docenten vertrouwen in hun professionaliteit. Nu maar hopen dat de politiek de verleiding kan weerstaan om het veld wéér met allerlei vernieuwingen op stang te jagen.”

Jan Marijnissen, fractieleider SP: „De kritiek op de vernieuwingen is opvallend vergelijkbaar met wat de SP eerder al zei. Vanaf vandaag moet het gaan om de onderwijzer en de leerling in plaats van om onderwijsbobo’s op het ministerie en in de politiek.”

Ineke Dezentjé Hamming, Kamerlid VVD: „Voor mij is de strekking dat de politiek moet loslaten en dat scholen zich moeten kunnen concentreren op goed onderwijs geven.”

Sietse Fritsma, Kamerlid PVV: „Ik ben teleurgesteld over het feit dat de desastreuze gevolgen van de massa-immigratie voor de kwaliteit van het onderwijs zwaar onderbelicht zijn gebleven.”

Femke Halsema, fractieleider GroenLinks: „De conclusies zijn ongekend hard. Ze verbazen niet, maar ze schokken wel. De belangrijkste politieke conclusie is dat het mogelijk moet zijn om een regeerakkoord open te breken.”