Hirsi Ali, la voici

Ze is een Somalische vluchtelinge die, nadat ze ook in Kenia en Saoedi-Arabië had gewoond, via Duitsland in Nederland is terechtgekomen en daar een Nederlands paspoort verkreeg. Ze werkt en woont tegenwoordig in de Verenigde Staten en wil nu Française worden, omdat ze dan beter beveiligd kan worden tegen moslimextremisten die haar overal op de wereld (kunnen) bedreigen. Het moet gezegd: globalisering heeft onvermoede consequenties.

Het voormalige Tweede Kamerlid voor de VVD, Ayaan Hirsi Ali, is afgelopen zondag met veel egards in Parijs ontvangen door intellectuelen en politici van links en rechts. President Sarkozy had haar al laten weten dat „elke martelares in de wereld” op de bescherming van Frankrijk kan rekenen, mits ze de Franse nationaliteit aanneemt. Op de bijeenkomst in de aula van de École Normale Supérieure waren zoveel warme woorden aan Hirsi Ali geadresseerd, dat de reacties daarop van de meeste Nederlandse politici wel als een koude douche moesten overkomen.

In Den Haag hebben kabinet en een ruime meerderheid in de Tweede Kamer vorig jaar besloten dat Nederland niet langer voor de beveiligingskosten van de ex-parlementariër en publiciste wenst op te draaien, voorzover die beveiliging zich in het buitenland moet afspelen. En aangezien Hirsi Ali in de Verenigde Staten woont en werkt, kon de kostenpost dus eigenlijk goeddeels worden afgesloten. De vraag is nu of de Franse beloftes standhouden als het op betalen aankomt. Het viel op dat de Franse Europarlementariër Hamon in Straatsburg en Brussel als het ware vast met de collectebus rondging, in een poging om de beveiligingskosten een zaak van de Europese Commissie, en dus van alle lidstaten, te maken. Ook Sarkozy heeft aangekondigd zich sterk te zullen maken voor een Europees Fonds. Het heeft er dus de schijn van dat de Fransen graag een groots gebaar maken, maar dan wel mede op andermans kosten.

Hirsi Ali draagt ook een eigen verantwoordelijkheid. Ze is niet uit Nederland ‘weggejaagd’, zoals her en der is gesuggereerd, maar verkoos zelf te emigreren. In de VS wordt beveiliging als een particuliere zaak beschouwd. Niettemin blijft de indruk van Nederlandse krenterigheid en een misplaatste angst voor precedentwerking knagen. Of is Nederland Hirsi Ali moe? Dat kan, maar daar gaat het nu niet om. Aan de orde is de bescherming van een publiciste die uitlatingen deed die naar believen moedig, provocerend, tactloos of taboedoorbrekend kunnen worden genoemd, en een film liet maken die de een de ogen opende en de ander beledigde.

De huidige problemen zijn Hirsi Ali niet te verwijten. Zij maakte gebruik van haar vrijheid van meningsuiting, doordacht of niet. Schuldigen zijn degenen die haar bedreigen. Bedreigingen die ernstig moeten worden genomen, zoals deze week is gebleken uit de verijdelde aanslag op een Deense cartoonist Kurt Westergaard en eerder uit de moord op Theo van Gogh. Een royalere bescherming door de Nederlandse Staat van Hirsi Ali was en is op haar plaats.