Geen steun voor kritiek op Brussel

Tijdens de maandelijkse vergadering van de Europese ministers van Financiën van de 27 EU-landen, gisteren in Brussel, is gebleken dat Nederland met zijn kritische houding geen steun krijgt. Als enige EU-land gaf Nederland gisteren geen goedkeuring aan de Europese jaarrekening over 2006.

Minister Wouter Bos (Financiën, PvdA) had vorige week in de Tweede Kamer aangekondigd niet met de Europese jaarrekening over 2006 te zullen instemmen, omdat over een te groot deel van de uitgaven geen verantwoording kan worden afgelegd. Om die reden had de Europese Rekenkamer – voor de dertiende keer op rij – geen ‘positieve betrouwbaarheidsverklaring’ afgegeven.

Met name bij de regionale subsidies (structuurfondsen) doen zich nog onregelmatigheden voor. Bos was vooral teleurgesteld dat binnen de structuurfondsen naar schatting van de Rekenkamer ten minste 12 procent van de toegekende subsidies, ruwweg 4 miljard euro, niet had mogen worden uitbetaald. „Als ik met zo’n jaarrekening naar het parlement ga in Den Haag, word ik weggestuurd”, zei Bos na afloop van de vergadering. De minister heeft er op aangedrongen dat lidstaten, net als Nederland, zelf de besteding van de Europese gelden beter controleren.

De ministers van Financiën kwamen verder unaniem overeen, dat de afspraken over naleving van het herziene Stabiliteitspact voor de euro strikt worden nageleefd. Het gaat om het terugdringen van begrotingstekorten, de schuldenlast en de inflatie. De Europese partners hadden Frankrijk gekritiseerd, omdat Parijs een loopje neemt met de afspraken.