Excuses in parlement Australië aan de Aborigines

Australië heeft gisteren zijn oorspronkelijke bewoners, de Aborigines, excuses aangeboden voor de manier waarop ze in het verleden zijn behandeld. Premier Kevin Rudd zei met de formele excuses „een grote schandvlek van de ziel van de natie” te willen verwijderen en „een nieuw hoofdstuk” te willen openen in de geschiedenis van de rassenrelaties in Australië.

„We bieden excuses aan voor de wetten en het beleid van de opeenvolgende parlementen en regeringen die diep leed, verdriet en verliezen hebben veroorzaakt voor onze mede-Australiërs”, zo las Rudd in het parlement voor uit een motie, die unaniem werd aangenomen.

Aborigines zijn altijd fel gediscrimineerd en vormen als gevolg daarvan nog steeds de armste en meest achtergebleven groep. In de vorige eeuw werden tienduizenden kinderen uit hun gezinnen gehaald en in weeshuizen gestopt. De motie maakte melding van een excuus voor „pijn, leed en verdriet van deze Gestolen Generaties, hun nakomelingen en de gezinnen die achterbleven”. Ook werd excuus aangeboden voor het feit dat „een trots volk en een trotse cultuur” hun waardigheid werd ontnomen.

De zitting van het parlement werd rechtstreeks op de televisie uitgezonden en aandachtig gevolgd in het hele land. Op veel plaatsen deden zich emotionele scènes voor onder kijkende Aborigines.

Tom Calma, die het formele antwoord van de Gestolen Generaties verwoordde, sprak van „een historische dag”. „Vandaag hebben onze leiders in het hele politieke spectrum gekozen voor waardigheid, hoop en respect als leidende principes voor de relaties met het eerste volk van onze natie”.

Andere woordvoerders van de gemeenschap zeiden dat het formele excuus na eeuwenlange vernedering de weg vrijmaakt voor „onze genezing”, al toonden velen zich sceptisch over de vraag of het gedrag van veel blanke Australiërs jegens Aborigines nu op slag zal veranderen.

Wel heeft Rudd een stijging van het levenspeil van de Aborigines tot speerpunt van zijn beleid gemaakt. (AP)