Crédit Suisse betrekkelijk ongehavend

In zware tijden gaat relatief slecht nieuws al snel door voor goed. Voor Crédit Suisse waren een winstdaling van 49 procent en een bedrag van 1,9 miljard dollar (1,3 miljard euro) aan afschrijvingen in het vierde kwartaal in ieder geval goed genoeg om gelijke tred te houden met het bovenste echelon van de grote banken tijdens de aanhoudende onrust op de markten.

De divisie vermogensbeheer van de Zwitserse bank bood een solide basis en deed het veel beter dan verwacht, met een kwartaalwinst die 20 procent hoger uitviel en een aanwas van nieuwe inleg van 40 procent. De zakenbankdivisie deed het 86 procent slechter dan in het vierde kwartaal van 2006, ondanks winsten in de aandelenhandel en het waarborgen van transacties.

De bank toonde zich een meester in het terugtrekken. Zij slaagde erin haar omvangrijke portefeuille met risicovolle bezittingen af te slanken. De kwetsbaarheid voor bedrijfsovernamekredieten en hypotheken liep in nog geen drie maanden tijd met de helft terug, tot respectievelijk 25,3 miljard Zwitserse frank (15,7 miljard euro) en 8,7 miljard Zwitserse frank. De bank onthulde een zorgwekkende gevoeligheid van 25,9 miljard Zwitserse frank voor de commerciële vastgoedmarkt, maar ook dat bedrag was 30 procent lager dan in het voorgaande kwartaal.

Het in toom houden van de compensaties en vergoedingen lijkt in deze moeilijke tijden misschien een vanzelfsprekendheid, maar Merrill Lynch en andere banken besloten ondanks hun nog somberder resultaten toch meer uit te keren.

Crédit Suisse kent natuurlijk wel haar eigen uitdagingen. De bank is beter gekapitaliseerd dan andere banken, die zich tot diverse staatsbeleggingsfondsen hebben moeten wenden om aan geld te komen. Maar de uit de zogenoemde Basel II-voorschriften voortvloeiende boekhoudkundige aanpassingen nopen niettemin tot het aanhalen van de broekriem. Op grond van de nieuwe regels zou de tier one ratio (een maatstaf voor de financiële gezondheid van banken) in het vierde kwartaal niet 11,4 procent zijn geweest, maar 10,2 procent. Ook het te hulp schieten van in nood verkerende geldmarktfondsen is kostbaar gebleken. De divisie die deze fondsen onder haar beheer heeft, zag in het vierde kwartaal een eerdere winst overgaan in een verlies van 247 miljoen Zwitserse frank.

De noodzaak om de tier one ratio zo hoog mogelijk te houden kan ten koste gaan van de kapitaaluitkeringen aan de aandeelhouders. Crédit Suisse heeft de dividenduitkering weliswaar met 12 procent opgetrokken, maar zegt het half-voltooide aandeleninkoopprogramma ter waarde van 8 miljard Zwitserse frank wellicht te moeten inkrimpen.

De resultaten zijn dus gemengd, maar hebben Crédit Suisse wel een onmiskenbare bonus opgeleverd. De bank heeft de reputatie van gedegenheid en betrouwbaarheid overgenomen van aartsrivaal UBS, waarvan herhaaldelijke winstwaarschuwingen en afschrijvingen beleggers in het verkeerde keelgat zijn geschoten. Daarom zou in sommige afdelingen van Crédit Suisse wel eens stilletjes gegniffeld kunnen worden.

Jeffrey Goldfarb