CPB: inflatie verzwakt koopkracht

Oplopende inflatie leidt dit jaar tot een lichte verslechtering van de koopkracht en tot afzwakking van de economische groei. Het bruto binnenlands product groeit dit jaar naar verwachting 1,75 procent.

Dit blijkt uit voorlopige berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB). Het groeicijfer voor 2008 is 0,75 procentpunt lager dan het percentage waarvan het kabinet afgelopen september in de Miljoenennota uitging.

De hoge energieprijzen en stijgende prijzen voor grondstoffen en voedselgewassen op de wereldmarkt vertalen zich volgens het CPB in een inflatie van 2,5 procent, en volgend jaar van 2,75 procent. De koopkracht neemt hierdoor gemiddeld met een 0,25 procentpunt af. Dit effect komt bovenop de gemiddelde daling van een 0,25 procentpunt van de koopkracht die het kabinet in de Miljoenennota heeft aangekondigd. Deze is vooral het gevolg van hogere zorgpremies en van de verhoging van sommige belastingen.

De gegevens van het CPB vormen de basis voor de opstelling van de begroting voor 2009. Ze zijn met grotere onzekerheid omgeven dan in andere jaren, onder meer doordat de gevolgen van de Amerikaanse schuldencrisis op de Europese en Nederlandse economieën nog niet zijn uitgekristalliseerd.

Het CPB zal later definitieve cijfers bekendmaken als gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de economische groei in het laatste kwartaal van 2007 beschikbaar zijn.

Uit de voorlopige cijfers blijkt dat het CPB na de dip in 2008 een licht herstel van de groei tot 2 procent in 2009 verwacht. Het kabinet gaat uit van een gemiddelde groei gedurende de hele kabinetsperiode van 2 procent. Dit is het ‘realistische scenario’ waarop de begrotingen zijn gebaseerd.

Ondanks de afzwakking van de economische groei verwacht het CPB dat het kabinet zijn doelstelling voor het begrotingssaldo zal halen. Het kabinet wil in 2011 een structureel (dat wil zeggen: geschoond voor conjunctuurinvloeden) overschot van 1 procent bereiken. Dit wordt volgens het CPB al in 2009 bereikt. Voor dit jaar verwacht het CPB een overschot van 0,7 procent.

Minister Bos (Financiën, PvdA) heeft gisteren gezegd dat het afgelopen jaar niet met een klein tekort, maar met een overschot van „minstens 0,2 procent” zal worden afgesloten.