Weinig relatie deeltijd en moederschap

Tweederde van de vrouwen die in deeltijd werken heeft geen kleine kinderen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat vandaag is verschenen.

Wil Portegijs, een van de twee SCP-onderzoekers die betrokken waren bij het rapport Nederland Deeltijdland. Vrouwen en Deeltijdwerk, noemt dat opmerkelijk. „In deeltijd werken wordt geassocieerd met jonge vrouwen die kleine kinderen hebben, maar het blijkt niet alleen om die categorie te gaan.”

Kenmerkend voor de werkende Nederlandse vrouw is dat zij, wanneer zij kinderen krijgt – meestal rond haar dertigste – minder uren gaat werken. Wanneer de kinderen groter zijn en dus minder of geen zorg meer vergen, gaat zij niet méér werken. Portegijs: „Kennelijk zijn er geen prikkels, of is er onder vrouwen geen behoefte om de ruimte die er later weer is, in te vullen. Het zou ook kunnen dat het vrouwen niet lukt een baan te vinden.” De SCP-onderzoekers doen nader onderzoek om dat te weten te komen.

Portegijs wijst erop dat de overheid zich bij het vergroten van het aantal vrouwen op de arbeidsmarkt richt op jonge moeders, onder meer door de nadruk te leggen op kinderopvang. „Ten onrechte. Eigenlijk zou je óók naar de andere kant moeten kijken, de vrouwen zonder kleine kinderen die in deeltijd werken.”

Nederlandse vrouwen werken het liefst en het meest in deeltijd, zo blijkt opnieuw uit het SCP-rapport. Driekwart van de werkende Nederlandse vrouwen heeft een deeltijdbaan, dat is veel meer dan elders. Het gemiddelde ligt op 41 procent in de vijftien landen die al voor 2004 bij de Europese Unie waren aangesloten.

Veel Nederlandse vrouwen blijven werken nadat ze moeder zijn geworden; drie op de vier heeft een baan.

„Moeders van jonge kinderen werken best veel”, concludeert Portegijs, „met name in vergelijking met het buitenland.” Van de Duitse moeders van kleine kinderen (0-4 jaar) werkt maar 45 procent, en ook in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk ligt dat aantal lager met 60 procent.

Het rapport is geschreven ten behoeve van de Taskforce Deeltijdplus. Dat overheidsinitiatief is bedoeld om meer mensen aan het werk te krijgen. Het rapport is een voorloper van een omvangrijker rapport over vrouwen en deeltijdwerk dat later dit jaar moet verschijnen.

Bekijk de SCP-publicatie via nrc.nl/binnenland