Voorstel voor verdrag tegen ruimtewapens

Rusland en China hebben een voorstel ingediend voor een verdrag dat alle soorten wapens in de ruimte verbiedt. Zo’n verdrag moet ook voorkomen dat landen dreigen geweld te gebruiken tegen satellieten.

Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov vandaag op de Ontwapeningsconferentie in Genève gezegd.

Lavrov presenteerde op deze conferentie een voorstel om onderhandelingen te beginnen voor zo’n verdrag. „Als we een wapenwedloop in de ruimte niet voorkomen, komt de internationale veiligheid in gevaar”, hield Lavrov de 65 landen voor die lid zijn de conferentie. „Er komt onvermijdelijk een kettingreactie als één staat wapens in de ruimte brengt.”

Met die ene staat doelde de Russische minister op de Verenigde Staten. Rusland en China maken er geen geheim van dat zij de VS ervan verdenken bezig te zijn met een geheim programma om satellieten in de ruimte te vernietigen. In de Ontwapeningsconferentie hebben de twee landen herhaaldelijk gezegd dat zij willen onderhandelen over een verdrag dat een wapenwedloop in de ruimte verbiedt. Washington weigert dat. Volgens Amerikaanse functionarissen „is er geen wapenwedloop in de ruimte”. Officieel wilden de VS vanmorgen niet reageren.

Volgens internationaal recht is het verboden massavernietigingswapens in de ruimte te brengen. Maar er bestaat geen formeel verbod om satellieten te vernietigen.

Rusland en China verdenken de VS er steeds meer van om het Star Wars-programma dat werd opgezet onder president Reagan (het nooit uitgevoerde plan voor een in de ruimte gestationeerd antiraketschild) nieuw leven in te blazen met een nieuwe lichting raketschilden. Daarvoor wil Washington onderdelen plaatsen in Polen en Tsjechië. China zelf schoot in 2007 een raket de ruimte in, die een oude Chinese weersatelliet vernietigde.

Volgens de VS zijn hun raketschilden puur defensief. Maar Rusland ziet ze als teken van Amerikaanse agressie. „Helaas heeft de wereld die zich heeft ontdaan van de Koude Oorlog nog geen nieuw evenwicht gevonden”, zei Lavrov vanmorgen. „Het risico op conflict, ook in gebieden vlakbij Russische grenzen, is zeer hoog.”

In de Ontwapeningsconferentie is al tien jaar geen vooruitgang geboekt, omdat de VS onderhandelingen op vrijwel elk terrein tegenhielden. Onlangs hebben de Amerikanen voorgesteld toch te onderhandelen over een nieuw internationaal verdrag over een verbod op de productie van splijtstof. China en Rusland hebben daar positief op gereageerd, op voorwaarde dat er tegelijkertijd wordt onderhandeld over een verbod op een wapenwedloop in de ruimte. Washington heeft die eis afgewezen.