Ruzie in leiding van Servië verdwijnt voor even in de ijskast

President Boris Tadic en premier Vojislav Koštunica van Servië hebben kennelijk hun hoog opgelopen conflict over het beleid van Servië jegens de EU in de ijskast gezet.

Dat concluderen Servische media uit een verklaring die de twee, samen met de voorzitter van het Servische parlement, Oliver Dulic, gisteren uitgaven. Daarin wordt gesuggereerd dat de drie elkaar hebben ontmoet – hetgeen volgens journalisten die hen gisteren op de voet volgden, onmogelijk is.

In de verklaring wordt geen woord gewijd aan de EU. Ze gaat geheel over de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo, waarschijnlijk zondag, en zegt dat Servië alle besluiten van de Kosovaarse autoriteiten nietig zal verklaren en dat de Nationale Veiligheidsraad – die in Servië alle veiligheidsvraagstukken coördineert – bijeen komt.

De crisis in de Servische top brak onlangs uit toen de EU Servië een ‘politiek akkoord’ toestuurde, een voorstel voor verbreding van de samenwerking. Koštunica weigerde – tot ongenoegen van president Tadic – dat akkoord te accepteren omdat de EU een missie naar Kosovo wil sturen die daar de taak van het VN-bestuur overneemt, dus, in zijn woorden, Servië een stuk grondgebied afpakt en tegelijkertijd samenwerking aanbiedt. Hij weigerde – opnieuw tot ongenoegen van Tadic – ook de regering bijeen te roepen, omdat hij en zijn partijgenoten daarin een minderheid vormen en de meerderheid hem zou kunnen dwingen het akkoord met de EU te accepteren.

Koštunica eiste een bijeenkomst van het parlement, dat het akkoord met de EU zou moeten afwijzen. In dat parlement hebben de voorstanders van afwijzing (Koštunica’s partij en de oppositie) een meerderheid. Maar voorzitter Dulic – partijgenoot van Tadic – weigerde het parlement bijeen te roepen zolang de regering zich niet eerst over het akkoord met de EU heeft uitgesproken. Het gevolg: een verlamming van het werk van regering én parlement.

Nu Tadic en Koštunica hun ruzie tijdelijk in de ijskast hebben gezet vragen de Servische media zich af wanneer de Nationale Veiligheidsraad bijeenkomt. Dan zullen de twee elkaar wel moeten ontmoeten want ze zitten beiden in die raad.