Radicalisering niet altijd geloofszaak

Maak van het debat over radicalisering niet een debat over het geloof, zegt hoogleraar Rik Coolsaet.

Sociale omgeving is vaker oorzaak van radicalisering.

Een bezoeker van het proces tegen Samir A. in Rotterdam, 2005, wordt gecontroleerd. Foto Hollandse Hoogte Nederland, Rotterdam, 27 juli 2005 Hofstadgroep ( vriend van Samir A. bezoeker v.h. proces controle identiteitspapieren De rechtbank in Rotterdam behandelt woensdag de derde pro forma zitting in de strafzaken tegen de elf terreurverdachten die deel zouden uitmaken van de zogenoemde Hofstadgroep. De zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld. Mohammed B. moet ook voor zijn rol in de Hofstadgroep voorkomen. Dat heeft de officier van justitie in Rotterdam gezegd tijdens de rechtszaak tegen twaalf vermoedelijke leden van het terreurnetwerk. B. werd gisteren veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf vanwege de moord op Theo van Gogh. Rond de pro-formazitting in Rotterdam zijn strenge veiligheidsmaatregelen genomen.Zo staat er buiten rond de zaal een metalen muur met stalen punten. Bij eerdere zittingen over de Hofstadgroep was dat niet zo. fundamentalistische islamitische jongeren moslimextremisme terreurnetwerk Al Qaeda staatsveiligheid terroristen Osama Bin Laden. fundamentalisten Moslimextremisten extremistische moslims Islamitisch activisme verdacht terrorisme jihad, terreurorganisatie terroristische groeperingen politie veiligheid bewaking / in de ban van Allah moslimjongeren foto: Peter Hilz Hilz, Peter+Hollandse Hoogte

Nederland en Denemarken kennen een hoge mate van radicalisering onder islamitische jongeren. In beide landen wordt het (politieke) debat over de integratie van moslims op opmerkelijk harde toon gevoerd. Hoewel het causale verband wetenschappelijk niet is te leveren, wil Rik Coolsaet niet spreken van toeval.

Nederland voert een religieus debat, meent de Belgische hoogleraar politieke wetenschappen op zijn werkkamer in Gent. Daardoor raakt het debat niet alleen vertroebeld, maar wordt ook de kern van de problematiek, de radicalisering, niet goed onderkend.

Als Nederlandse politici en opiniemakers goed bij de buren zouden luisteren, zouden ze inzien dat hun Vlaamse collega’s nauwelijks spreken van ‘moslimterrorisme’. En de Walen al helemaal niet. Die spreken van ‘jihadistische terreur’. Het is niet juist om het feit dat sommige gelovigen hun religie extreem interpreteren toe te schrijven aan de religie zelf of aan de hele gemeenschap, meent Coolsaet. Bovendien maken de jihadisten de meeste slachtoffers in islamitische landen. „Wij in België kijken eerder naar iemands sociale omgeving dan naar zijn geloof.”

Coolsaet noemt het dan ook geen toeval dat een recent rapport van de Nederlandse inlichtingendienstAIVD, over het verband tussen de harde toon in het politieke debat en de radicalisering onder sommige moslimjongeren, is opgesteld door een medewerker die is geboren in België.

In de jaren voorafgaand aan de aanslagen op 11 september 2001 was Nederland extreem tolerant, zegt Coolsaet. Maar daarna verviel het land in het andere uiterste. België reageerde relatief rustig omdat het een „langere ervaring met jihadisten” heeft. Zij gebruiken België al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw als een „logistieke thuishaven in Europa”. Dankzij hun langere ervaring en kennis konden de Belgische terrorismebestrijders politici gedegen informeren over de achtergronden van de radicalisering. Dat heeft een relatief „reële toon” in het Belgische debat bevorderd. Die ervaring leverde ook doordachte onderzoeksdossiers op in strafzaken. Coolsaet telt wel zeventig veroordelingen in Belgische terreurdossiers sinds 1995. „De meeste verdachten die voor de rechter komen, worden daadwerkelijk veroordeeld.” 

Coolsaet zit ook in de zogeheten groep van experts inzake radicalisering die advies geeft aan de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie. „Ik bespeur veel frustratie binnen de Europese instellingen in Brussel, omdat ze het gevoel hebben dat ze niet in de kern van de zaak zitten.” De EU stelt regelmatig strategische plannen op voor de aanpak van radicalisme in Europa zonder dat er veel gebeurt. Jongeren radicaliseren immers op lokaal niveau, maar bestrijding van dat verschijnsel geschiedt veeleer op nationaal niveau. De EU zou wel moeten proberen de kloof te dichten tussen het Westen en de islamitische wereld, meent Coolsaet. „Europa heeft minder last van een negatief imago dan de VS.”

Europa heeft „dubbel pech”, steltCoolsaet. Terwijl moslims overal ter wereld radicaliseren, heeft Europa ook nog eens te maken met problemen die voortvloeien uit migratie. Migranten uit de tweede en derde generatie zijn door hun hoge opleiding gevoeliger voor racisme en uitsluiting dan hun ouders. Als dat gecombineerd wordt met discriminatie, werkloosheid, schooluitval en slechte huisvesting vormt het een ideale basis voor radicalisering. Zeker als deze jongeren ook nog eens worstelen met hun identiteit.

Toch is Coolsaet optimistischer over de nabije toekomst van Nederland dan over die van menig ander land in Europa. Hij ziet Nederland niet meer terugkeren naar de onverschillige tolerantie. En door de harde toon in de discussie zijn Nederlandse moslims ook weerbaarder geworden. Anders dan hun leeftijdgenoten in België debatteren ze openlijk over radicalisme.

Het zou volgens Coolsaet ook helpen als de aandacht voor moslims en Marokkanen wat afnam. Dat zou de druk van de ketel halen. Lachend: „Ik las ergens iemand het woord kut-Polen al gebruiken.”