Minder werk in mkb bij lagere groei

Als de economische groei in Nederland tegenvalt, stopt de werkgelegenheidsgroei in het midden- en kleinbedrijf. Dat voorspelt het Economisch Instituut voor het Midden- en kleinbedrijf (EIM). Ook als de economie het komende jaar draait zoals verwacht, daalt het aantal vacatures in het mkb van 60.000 vorig jaar naar 40.000 in 2008.

Het EIM heeft de banengroei berekend met hetzelfde groeipercentage als het Centraal Bureau voor de Statistiek verwacht voor het komende jaar, 2,25 procent. Terwijl ondernemers doorgaans het mes zetten in investeringen, gebeurt dat nu als eerste met vacatures, aldus brancheorganisatie MKB-Nederland.

„De hoge loonkosten en grote onzekerheid rond personeel eisen hier hun tol”, aldus MKB-Nederland. Als de economische groei nog sterker daalt, valt het gehele verwachte aantal vacatures weg. Ook de exportgroei daalt als de economie tegenvalt; volgens het EIM zou die voor het mkb dan op 2 procent uitkomen.

Ondernemers hebben nog wel vertrouwen in hun eigen bedrijven, maar steeds minder in het economische klimaat. Waar vorig jaar nog ruim driekwart positief was over de Nederlandse economie, is dat nu gedaald naar 38 procent. Dat resulteert in een lagere omzetverwachting, terwijl bedrijven wel een hogere winst blijven verwachten voor het komende jaar.

Voorzitter Loek Hermans riep gisteren het kabinet op om maatregelen te nemen, zodat ondernemers weer vertrouwen krijgen in het economische klimaat. De arbeidsparticipatie van 200.000 extra mensen die het kabinet nastreeft, zou sowieso moeilijk te halen zijn als de groei op 2,5 procent blijft steken. Hermans pleitte gisteren voor uitstel van de geplande btw-verhoging van het kabinet.

De brancheorganisatie voorspelt dat het mkb komend jaar te veel last krijgt van de verhoogde sociale premies en belastingen, terwijl daar geen administratieve lastenverlichting tegenover staat. Als de btw-verhoging tot 2009 wordt uitgesteld, zou de daaraan gekoppelde verlaging van de WW-premie wel doorgang kunnen vinden, vindt Hermans.