Lang leve de criticus

Rónán McDonald bepleit deskundige literaire kritiek in The Death of the Critic (Continuum, € 26,99), concludeert Thomas Vaessens. ‘McDonalds verfrissend onnostalgische kritiek op de huidige literatuurbeschouwing is vooral interessant waar zij zich richt op het falen van critici en wetenschappers in de strijd tegen hét probleem van de literatuur van nu: de snelle ontwaarding ervan. McDonald stelt zich strijdbaar teweer tegen de dreigende verdwijning van de literatuur uit het intellectuele debat. Hij zoekt de oorzaken van de malaise nu eens niet in massificatie, democratisering of zapcultuur, maar in de recente geschiedenis van de literatuurbeschouwing. Hebben we ons, met het verwaarlozen van onze taak als deskundig oordelende gidsen, niet te zeer van het publiek en zijn verwachtingen afgekeerd? Een dappere vraag in een fris boek’.