Internet Weblog van de dag

Rotterdamse Roton veertig jaar Metro bestuurder ,Rotterdam.foto VINCENT MENTZEL/NRCH==F/C==Rotterdam,2 december 2002 Mentzel, Vincent

Duikspoor. In Woordhoek schrijft Ewoud Sanders over de jubilerende Rotterdamse metro – met veertig jaar het oudste metronetwerk in Nederland. Hij vraagt zich af of iedereen het meteen eens was met de naam metro. Of zijn er indertijd nog andere namen voor dit nieuwe transportmiddel bedacht?„...In september 1959 schreef De Havenloods een prijsvraag uit om een Nederlandse naam te verzinnen.

Metro is namelijk een verkorting van chemin de fer métropolitain (‘hoofdstedelijke spoorweg’), en die Franse oorsprong vond men indertijd bezwaarlijk. De eerste prijs ging naar duikspoor, volgens de Havenloods-redactie ,,de meest typerende naam die zich zeker nationaal en om zijn eenvoud ook enigszins voor internationaal gebruik leent”. De tweede prijs ging naar Roton, „een typisch technische klank en uitstekend op zijn Engels, Frans en Duits en zelfs Spaans uit te spreken”. Verder waren er namen ingediend als trechter, kielhaler, slurf, riooltram, rover en maasnimf.”

„...De lezers van het tijdschrift Onze Taal kwamen met woorden als aardlijn, buisspoor, diepspoor (af te korten als diepspo), ronspo, molspoor, duikbaan, trin (naar analogie van trein en tram), tronder (lees ‘trein onder’) en trom (als afkorting van ‘Tram Rotterdam onder Maas’).”

Lees meer over de benaming van de metro op nrc.nl/woordhoek