Gemeenten houden 200 mln zorg vast

Gemeenten hebben vorig jaar circa 200 miljoen euro overgehouden aan de huishoudelijke hulp in de thuiszorg. Dat schatten de brancheorganisatie Actiz en het ministerie van Volksgezondheid.

Terwijl medewerkers van de thuiszorg massaal ontslag wordt aangezegd, blijven gemeenten op een deel van de 1 miljard euro zitten die zij van de overheid kregen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De thuiszorgaanbieders schatten het bedrag op 180 miljoen euro, VWS gaat uit van 200 miljoen.

Sinds begin 2007 zijn gemeenten verantwoordelijk voor huishoudelijke hulp, die zij op de vrije markt aanbesteden. Dit leidde ertoe dat veel vaker de goedkope vorm van huishoudelijke hulp wordt gegeven en niet de meer omvattende en duurdere hulp.

Thuiszorg-werknemers werden daar de dupe van. Zorgondernemingen schreven met lage tarieven in op aanbestedingen om opdrachten in de wacht te slepen. Hun prijs was soms zo laag dat ze vaste werknemers niet meer konden betalen en hen tot veel slechtere arbeidsvoorwaarden dwongen.

Of de cliënt ook gedupeerd is, is moeilijker te zeggen. Het ministerie van VWS concludeerde op basis van een onderzoek eind vorig jaar dat cliënten over het algemeen tevreden zijn. De SP spreekt daarentegen van een zorgverschraling.

Een maand geleden openden cliëntenorganisaties een meldpunt voor klachten van cliënten wier zorgbehoefte opnieuw vastgesteld moet worden. Tot nu toe zijn 340 problemen gemeld. Van de melders is 2 procent het oneens met het indicatieadvies. Zij vinden dat de hoeveelheid zorg is verminderd en klagen over de wisselende en onkundige hulpen. Er moeten 300.000 mensen opnieuw beoordeeld worden.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zegt dat „het kan kloppen dat geld over is.” Ze vindt dat gemeenten „goed hebben gekeken naar kwaliteit en wat nodig is. Misschien is in de oude situatie te snel te dure hulp gegeven.” De VNG adviseert het geld te reserveren. „Wij zeggen: je zult het volgend jaar hard nodig hebben”, aldus een woordvoerder. De VNG verwacht dat zorgaanbieders bij de nieuwe aanbesteding eind dit jaar de prijs opschroeven wegens de groeiende vraag.

Thuiszorg: pagina 3

Rectificatie / Gerectificeerd

Correcties en aanvullingen

Zorg

In het artikel ‘Gemeenten houden 200 mln zorg vast’ (12 februari, pagina 1) stond dat 2 procent van de mensen die een klacht indienden bij het WMO-meldpunt (ingesteld door onder meer de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad en Zorgbelang Nederland) het niet eens is met het indicatieadvies. Dat had 72 procent moeten zijn.

    • Annette Toonen
    • Antoinette Reerink