De wereld is veranderd, de NAVO helaas niet

Generaal Naumann antwoordt misleidend op de kritische vragen in NRC Handelsblad van 6 februari over de inhoud van het mede door hem geschreven rapport over de NAVO-strategie.

Hij verwijt de `critici die zeggen dat wij preventieve aanvallen bepleiten` dat ze het stuk niet gelezen hebben. Echter, op pagina 96 meldt zijn rapport over het principe van afschrikking het volgende: ”Wat nodig is, is een beleid van afschrikking door proactieve ontzegging waar preëmptief optreden een vorm van reactie is op een imminente dreiging, en preventie een poging om het initiatief te hernemen om een conflict te beëindigen.” Enkele pagina`s eerder staat minder verhullend: ”Het gaat om een beschermende en proactieve strategie - niet een reagerende.”

Omdat de schrijvers van het rapport het recht op een preventieve aanval ook nog eens combineren met de mogelijkheid om als eerste kernwapens in te zetten, is dit rapport indien omgezet in beleid buitengewoon gevaarlijk. Het toont aan dat de NAVO met spoed een discussie moet beginnen over een nieuw strategisch concept. Als lid van de parlementaire assemblee van de NAVO heb ik daar meermalen op aangedrongen en daar ook steun voor gevonden bij secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer.

De wereld is ingrijpend veranderd maar de NAVO helaas niet. De NAVO bewijst haar bestaansrecht niet met het optreden in Afghanistan maar door te komen met een nieuw strategisch concept dat geloofwaardig is en kan rekenen op steun van de mensen die ze zegt te dienen.