Aantal vacatures blijft op record

Voorburg, 12 febr. Het aantal openstaande vacatures blijft op recordhoogte, maar is het laatste kwartaal van vorig jaar niet meer toegenomen. Eind december waren er 236.000 vacatures, evenveel als een kwartaal eerder toen een record werd gevestigd, zo blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag heeft gepubliceerd. In september 2003 bereikte het aantal vacatures met 90.000 een dieptepunt. Sindsdien is het aantal met gemiddeld 9.000 per kwartaal toegenomen.