Tegenstanders op nrc.nl-discussie

Veel moslims ontberen zelfreflectie

Het lijkt mij dat in een democratie alleen de kiezers de grenzen aangeven. Het zou goed zijn als de tegenstanders van Wilders juist niet emotioneel, maar vooral zakelijk op hem reageren.

Wat zijn de feiten? Wat is je logica? De koran verbieden? Hoe abject je dit boek ook vindt, je bent toch voor vrijheid van meningsuiting?

Verder zou het goed zijn als moslims niet alleen stelling nemen als ze zich weer eens beledigd voelen, maar ook als anderen onrecht wordt aangedaan, bijvoorbeeld wanneer homo’s in Iran worden opgehangen e.d.

Coos Huijsen

Stelling nemen tegen iets waar je het mee eens bent? Natuurlijk. Maar uit het desbetreffende artikel blijkt weer eens het totale gebrek aan zelfreflectie in de moslimgemeenschap dat we (helaas) nog steeds moeten constateren. Hoe komt het dat de boodschap van Geert Wilders zo aanslaat?

En de uitspraak dat Geert Wilders het geweld tegen hem zelf heeft opgeroepen is verwerpelijk. Wij kennen vrijheid van meningsuiting en wie dat niet kan respecteren plaatst zichzelf buiten de samenleving.

A.G. de Jong

Hoewel ik krachtig afstand wil nemen van de meeste uitspraken van Geert Wilders over moslims in het algemeen, ben ik van mening dat zijn opposanten een ernstige inschattingsfout maken. Men gaat er vanuit dat Nederlanders negatief oordelen over de islam en over moslims vanwege de opruiende teksten van mensen als Wilders. Niets is minder waar. De mensen hier gruwelen van de berichten die met regelmaat tot ons komen uit het Arabische deel van de wereld. Hoe een verkrachte vrouw in eerste instantie tot 200 stokslagen werd veroordeeld omdat ze in haar huis was aangetroffen met een vreemde man. Hoe in Afghanistan een man ter dood werd veroordeeld omdat hij zich bekeerde tot het christendom, over de overspannen reacties op enkele slechte Deense cartoons. Denken de auteurs nu echt dat de doorsnee Nederlander zich ook maar voor een spatje druk maakt om de film van Wilders. Nee, dat zijn de politici, die de reactie vanuit ‘uw’ wereld vrezen, omdat velen daar buitensporig ongenuanceerd zullen reageren (in plaats van schouderophalend over te gaan tot de orde van de dag, wat de doorsnee westerling zal doen). U loopt al voor de muziek uit, nog eer er een noot gespeeld is. Bent u er ook als er weer een vrouw wordt schuldig bevonden aan onzedelijk gedrag en wreed wordt afgestraft?

Teun Stigter