Retour Den Haag-Brussel

Agnes Jongerius bij Participatietop, juni 2007 Foto Maarten Hartman Nederland, Den Haag, 27-6-2007 Participatietop bij de SER. Vlnr Rene Paas voorzitter CNV , Loek Hermans voorzitter MKB, Ad Verhoeven voorzitter MHP , Bernard Wientjes voorzitter VNO NCW, onbekende, Agnes Jongerius voorzitter FNV, Foto Maarten Hartman Hartman, Maarten

Werkgevers mijden het ‘O-woord’

Wat bedoelde werkgeversvoorman Bernard Wientjes, toen hij afgelopen donderdag de vakbeweging uitdaagde haar visie op Nederland in 2020 te presenteren? ‘NL 2020’ was het thema van het drukbezochte congres van zijn vereniging. Naast Wientjes had ondernemersorganisatie VNO-NCW een aantal grote namen uitgenodigd om erover te spreken.

Premier Balkenende fantaseerde in een gloedvolle toespraak over een zwevende auto op zonnecellen, die zich door de lucht voortbeweegt en al het gepieker over files overbodig maakt. SER-voorzitter Rinnooy Kan brak een lans voor goed onderwijs, het een belangrijke rol voor de computer. Shell-topman Van der Veer onthulde vol trots dat er nieuwe olievelden waren aangekocht in de buurt van Alaska, om de toekomstige energievoorziening veilig te stellen.

De vakbeweging was wel aanwezig in de zaal, maar die was niet uitgenodigd om haar toekomstvisie uit te spreken. FNV-voorzitter Agnes Jongerius werd ook niet gevraagd om repliek te geven toen Wientjes haar uitdaagde een visie te presenteren. „Misschien kan dit de basis zijn voor een vruchtbaar overleg”, zei hij. „Minder gericht op de waan van de dag, meer gericht op de toekomst van Nederland.”

Bij sommige aanwezigen in de zaal wekte deze uitlating verbazing en een gevoel van onbehagen. Het is bekend dat de verhoudingen in de polder bekoeld zijn sinds het kabinet in november besloot dat het ontslagrecht voorlopig niet wordt gewijzigd. Op het congres donderdag viel het ‘O-woord’ weliswaar, maar uit de woorden van Wientjes viel wel op te maken dat ‘de waan van de dag’ in het overleg nog de boventoon voert.

In dat licht moet dan ook de aankondiging van minister Donner (Sociale Zaken, CDA) worden gezien, dat het traditionele Voorjaarsoverleg misschien niet doorgaat. In het Financieele Dagblad zei de bewindsman vorige week: „Ik wil geen rituelen om de rituelen.” De werkgevers zouden niet aan het overleg willen deelnemen, in elk geval niet voordat het advies van de commissie Bakker over de arbeidsparticipatie bekend is. En dat is pas in juni.

Agnes Jongerius toonde zich hierover onaangenaam verrast. „Ik snap hier helemaal niets van”, zei ze. De vakbeweging gaat ervan uit dat het overleg gewoon doorgaat. Want „als je niet praat, gaan de paden uit elkaar lopen”, aldus een woordvoerder. (CK)

En we noemen haar Fitna, ofwel Chaos

Intussen houdt de film van Geert Wilders de gemoederen in Den Haag nog steeds bezig. De leider van de Partij van de Vrijheid maakt stukje bij beetje meer bekend over de film, die ook op de website van zijn eigen partij als ‘omstreden’ wordt omschreven. In een interview met de regionale kranten van de GPD verklaart Wilders dat de film niet tien minuten gaat duren, maar een kwartier. En de titel wordt Fitna, wat volgens Wilders in het Arabisch beproeving of het kwaad betekent. Maar klopt dat? De Utrechtste arabist Hans Jansen: „Daar heb ik geen tijd voor. Ik word platgebeld. Voor honderd euro per uur geef ik u college Arabisch.”

De Leidse hoogleraar Leon Buskens: „Het is een sleutelterm uit de geleerde islamitische traditie. Het betekent vooral chaos en wanorde die je kunt vermijden als je je aan Gods voorschriften houdt. Fitna is het tegendeel van de ideale samenleving.” Buskens pakt er een klassiek Arabisch woordenboek bij en leest voor: „Beproeving, verleiding, misdaad, zonde, ongelovigheid, ongeluk, tegenslag, tuchtiging, bekoring, verleiding.” Een heel breed scala aan betekenissen dus, voegt Buskens toe. Want in de islamitische traditie wordt ook nog gesproken over de ‘eerste Fitna’ en de ‘tweede Fitna’, daarmee worden burgeroorlogen bedoeld. Geert Wilders was niet bereikbaar voor een toelichting. (HS)

Bijdragen: Claudia Kammer en Herman Staal