Plechtige woorden Sarkozy over Europa

Geen referendum, wel een tv-toespraak. President Sarkozy heeft gisteren op plechtige wijze – met een rechtstreekse toespraak op het journaal – aan de Franse kiezers bekendgemaakt dat het parlement heeft ingestemd met de ratificatie van het Hervormingsverdrag voor de Europese Unie.

Deze ongebruikelijke manier om een parlementair besluit toe te lichten bood Sarkozy de gelegenheid zich te verdedigen tegen kritiek van de oppositie. Socialisten, communisten, trotskisten en extreem-rechts hadden hem minachting verweten voor het nee van het referendum van 2005 over de Europese grondwet. Sarkozy zei dat hij al in zijn verkiezingscampagne had gepleit voor parlementaire goedkeuring boven een referendum. „Dit maakte deel uit van mijn mandaat.”

Volgens Sarkozy hebben de Nederlandse en Franse kiezers met hun nee belangrijke veranderingen bereikt. Hij onderstreepte dat Frankrijk het initiatief heeft genomen om het Verdrag grotendeels te beperken tot kwesties van efficiënt bestuur. Hij noemde als verworvenheid ook de bepaling dat concurrentie „geen doel op zich is” en dat Europa er is om haar burgers te beschermen. Die toevoeging – op Franse initiatief – markeert volgens Sarkozy een wending ten opzichte van „excessen uit het recente verleden”.

Tijdens het Franse voorzitterschap dit najaar wil Sarkozy Europa „politieker” maken. Het moet over discussiëren „zoals in iedere democratie”. Ook over monetair beleid, industriële politiek of „uitwassen van het financiële kapitalisme”.