Parlement van Turkije wijzigt de grondwet

Het Turkse parlement heeft zaterdag ingestemd met een grondwetswijziging die studentes het recht geeft de hoofddoek te dragen binnen universiteiten.

De grondwetswijziging, die met grote meerderheid werd goedgekeurd, betekent niet dat de poort van de universiteit nu al geopend is voor studentes met hoofddoek. Onder andere de Wet op het Hoger Onderwijs dient nog veranderd te worden voordat juridisch gesproken alles in kannen en kruiken is.

Volgens de Turkse media wil de AK-partij van premier Erdogan daarmee wachten tot duidelijk is hoe het Constitutionele Hof gaat oordelen over de grondwetswijziging. De streng seculiere CHP-partij heeft al aangekondigd een zaak aan te zullen spannen bij het Constitutionele Hof. Daar de rechterlijke macht in Turkije in zijn algemeenheid een seculier bolwerk is, valt bepaald niet uit te sluiten dat het Hof de grondwetswijziging ongeldig verklaart. Ook moet president Abdullah Gül de wet nog ondertekenen, maar dat wordt gezien als een formaliteit.

Opiniepeilingen suggereren dat een meerderheid van de Turkse bevolking wel voorstander is van afschaffing van het verbod op de hoofddoek binnen de campus.

De uitslag van de stemming zaterdag stond al bij voorbaat vast omdat de AK-partij van premier Erdogan en de nationalistische MHP-partij, die samen een overweldigende meerderheid in het parlement hebben, enige weken geleden een akkoord over de kwestie sloten. Het felste verzet tegen de maatregel kwam van de CHP-partij. Zo liet een vrouwelijk parlementslid van de CHP tijdens het debat van zaterdag weten dat het uiteindelijk eigenlijk helemaal niet om de hoofddoek gaat maar dat de Turkse seculiere Republiek vernietigd zal worden door „haar een hoofddoek om te doen”.

Veel seculiere Turken zijn bang dat Erdogan en zijn aanhang een geheime agenda hebben om van Turkije een beduidend geloviger staat te maken. Volgens de AK-partij is deze angst onterecht. Doel van de opheffing van het verbod is volgens de AK-partij om de keuzevrijheid voor vrouwen te vergroten. Dezen bepalen zelf of ze de hoofddoek willen dragen of niet.